Masterplan 2017-2027 Hondsruggebied

REGIO - Met vele partijen in het Hondsruggebied is de afgelopen periode gewerkt aan een Masterplan 2017-2027 met daarin de ontwikkelingsrichting voor de komende 10 jaar. De presentatie van het Masterplan 2017-2027 vindt dinsdag 15 november plaats in Borger.

De partijen willen de identiteit van het geopark versterken en benutten voor verdere ontwikkeling. Het behoud van de status van UNESCO Global Geopark is daarvoor een essentieel middel. Het Masterplan wordt ingediend bij het Global Geoparks Network bij de eerstvolgende evaluatie  begin 2017. Ook  zal door  25 betrokken organisaties (zoals de negen betrokken overheden, terreineigenaren het Drents- en Groninger Landschap en Staatsbosbeheer, Marketing Groningen en Marketing Drenthe, Het Nationaal Park Drentsche Aa, de expeditiepoorten, Het Noordelijk Scheepvaartmuseum, de Hortus Haren  en het wetenschappelijk comité, een intentieverklaring onderteken worden. Dit betekent dat zij zich inzetten om de uitvoering van de ontwikkelingen, zoals verwoord in het Masterplan mogelijk te maken.