De wereld aan je voeten

HAREN -   Welke middelbare scholen zijn er in en om Haren? En hoe onderscheiden ze zich van elkaar? Deze week Terra Eelde: “De wereld aan je voeten”.

Groene school Het gebouw is licht en modern en de grasgroene vloeren weerspiegelen het groene karakter van de school. Naast de gebruikelijke vakken als wiskunde en Nederlands zijn er ook praktijkvakkenzoals bloemschikken en dierverzorging en deze combinatie van theorie en praktijk trokde afgelopen jaren steeds meer leerlingen uit Haren. Vmbo Groen Op het Vmbo wordt pas na het tweede jaar het niveau bepaald waarop een leerling eindexamen gaat doen. Alle leerlingen krijgen naast de theorievakken “Profiel Groen”, wat is onderverdeeld in de vakken verzorging, groene ruimte, plant, bloem en dier. Als eindexamen Profiel Groen krijgen ze een praktijkopdracht die ze moeten uitwerken op het gebied van de verschillende praktijkvakken. Met een diploma Vmbo Groen kunnen leerlingen doorstromen naar een Mbo opleiding. Om door te stromen naar de Havo is een TL (Mavo) diploma nodig. Daarvoor moet een leerling naast de Gemengde Leerweg, het hoogste niveau op het Vmbo Groen, een extra examenvak volgen. De Gemengde Leerweg heeft namelijk vijf theorievakken en Profiel Groen, terwijl voor de Havo zes theorievakken nodig zijn. Het Groene Lyceum Op het Groene Lyceum wordt les gegeven op Havo niveau maar ook hier krijgen leerlingen daarnaast nog praktijkvakken. Ook wordt er gekeken naar competenties, zoals samenwerken, presenteren en zelfstandig werken. De manier van lesgeven is heel anders dan op een Havo: meer praktijkgericht. Er wordt in vaste tafelgroepen gewerkt en in plaats van steeds uit boeken te werken wordt er vaker een opdracht gegeven waarmee de leerlingen zelf aan de gang gaan, of er wordt aan projecten gewerkt. Na drie jaar doen de leerlingen eindexamen in vijf Vmbovakken en Profiel Groen. In het vierde jaar doen ze eindexamen in de vakken Duits en Biologie. Daarna stromen ze door naar het hoogste niveau van het Mbo. Daar kunnen ze na een jaar eindexamen doen. Het komt er dus op neer dat het Groen Lyceum een kortere weg biedt om een Vmbo én Mbo diploma te halen. Het duurt in totaal vijf jaar in plaats van de acht jaar die het normaal gesproken kost het Vmbo en het Mbo te doorlopen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk zes in plaats van vijf jaar over het hele traject te doen, zodat er meer ruimte komt voor een eigen invulling van het programma, bijvoorbeeld een extra stage. Het Groen Lyceum is gefocust op economie en groen. Na het eindexamen krijgen de leerlingen een diploma Retailmanager. Met dat diploma kunnen ze zich aanmelden bij alle HBO opleidingen. Goede sfeer De school is met 523 leerlingen niet groot. Coördinator PR en voorlichting Daniëlle Borgemeester zegt hierover: “Ik heb het idee dat we iedereen wel kennen. De leerlingen zijn heel open en spreken je gemakkelijk aan en we hebben veel oog voor het kind zelf”. De school staat bekend als een school die erg veel doet aan zorg. Ook de sfeer is goed. Borgemeester: “Het docententeam is heel hecht en begaan. Ik denk dat de leerlingen dat ook merken”. Helga Kouwenhoven