Een jaar SVHaren!

HAREN - 11 november 2016 was het precies een jaar geleden dat de Senioren Vereniging Haren (SVHaren) werd opgericht. Lees hier het interview met Anne Boersma, voorzitter SVHaren.

Hoe kijk je terug op het eerste jaar functioneren van het hele bestuur? We hebben een hele positieve start gehad en veel steun gekregen. Met de donatie van 5000 euro van een van de leden konden we in de startfase de zaken rondbreien, zonder het huishuispotje van alle bestuursleden aan te breken. Ook heeft Koos Staal de huisstijl van SVHaren belangeloos ontworpen. De vorige ouderenvereniging, de ANBO, was een goed lopende afdeling, maar we moesten wel een nieuwe vereniging maken. Het bestuur van de SVHaren is vrijwel hetzelfde gebleven als bij de ANBO Haren. Wij vullen elkaar heel goed aan. Het afgelopen jaar is dan ook gelopen zoals we hadden gehoopt! Hoeveel leden telt SVHaren momenteel? De club telt momenteel 880 leden! Daar zijn wij heel blij mee. Een aantal leden van de ANBO is echter (nog) niet overgestapt. Toen hadden we rond de 1500 leden. Misschien zijn toentertijd een aantal leden hun lidmaatschap bij de ANBO vergeten op te zeggen. Als je dat nu voor 1 december 2016 doet dan kan je alsnog de overstap naar SVH maken. De ANBO heeft geen bestuur meer in Haren. De leden moeten alles organiseren. Het initiatief moet dus vanuit de leden zelf komen en dan kan via het hoofdkantoor in Woerden een aanvraag worden ingediend. Wat dus niet zoveel gebeurt, voor zover ik weet. Lukt het om meer jongere leden aan te trekken? Wij willen graag meer leden aantrekken van 50 jaar en ouder. Een kleine 100 leden zijn van na 1945. Ruim 60 leden zijn van rond 1950, maar het merendeel van de leden is ouder dan 70 jaar. Met de verhoging van de pensioenleeftijd is ook de leeftijd omhoog gegaan waarop men lid wordt. Als men gepensioneerd is wordt men pas lid lijkt het. Ook voelt men zich nog niet ‘oud genoeg’ om lid te worden. Maar je hoeft niet persé stokoud te zijn om lid te worden! Ik hoop dat ook de jongere ouderen hun weg naar onze vereniging vinden. Juist jongere leden kunnen een actieve rol spelen binnen de vereniging. Welke nieuwe activiteiten worden er aangeboden? Wij zijn bezig met het organiseren van een cultuurreis. Uit een onderzoekje in de Binding (verenigingsblad) is gebleken dat daar behoefte aan is. Ook zijn we bezig met het oprichten van een zangkoor. Een van de leden, Derk Jan du Corbier, is dirigent:  ‘Het wordt geen toonkunstkoor Bekker, maar er zal wel meerstemmig gezongen worden. Het is toegankelijk voor alle leden die affiniteit met zingen hebben. ‘ Wij hebben behoefte aan nieuwe inbreng, aan verbreding van de activiteiten gecoördineerd door de leden zelf. Zo staat ook de spelletjesmiddag die een keer per maand plaats vindt in de Mellenshorst onder leiding van een lid. Wij hopen een breder aanbod te krijgen. Waarom kiezen senioren er voor zich aan te sluiten bij de SVHaren? De sociale contacten en de belangenbehartiging zijn de twee voornaamste redenen dat mensen lid worden van onze vereniging. Wij praten bijvoorbeeld met de gemeente Haren, Torion en de Adviesraad Sociaal Domein over de positie van de ouderen. Sinds kort gebeurt de belangenbehartiging op nationaal niveau via de FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen). Via de FASv zijn wij aangesloten bij de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden). Als federatie hebben wij een grotere stem bij de NVOG dan als individuele vereniging. Binnen deze federatie hebben wij weer contact met andere verenigingen in de provincie Groningen. De FASv levert dus lobbywerk in Den Haag en andere diensten, zoals bijvoorbeeld hulp bij het opleiden van belastinginvullers. Anne Boersma: “Wij kijken met een positief gevoel terug op het afgelopen jaar!” Kirsten van der Weide

Harener Weekblad