Oppositie Haren klaar om Brouns zienswijzen te overhandigen

GRONINGEN -   De voltallige oppositie van de gemeente Haren biedt de provincie Groningen op 16 november 2016 een groot aantal opgehaalde zienswijzen van Hareners aan. De inwoners spreken zich uit voor herindeling van de gemeente Haren met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

De samenwerkende oppositiepartijen (VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie) bieden gedeputeerde Brouns de zienswijzen aan op woensdag 16 november 2016 om 16.00 uur in het provinciehuis aan het Martinikerkhof in Groningen. Bovendien heeft de Harense oppositie een symbolisch werkstuk voor de gedeputeerde in petto bij de aanbieding. In de vele gesprekken die de oppositiepartijen hebben gevoerd met inwoners is meer dan duidelijk geworden dat Hareners zich sterk betrokken voelen bij het grote en goede aanbod van voorzieningen dat er nu in de gemeente is. Dit voorzieningenniveau willen de inwoners graag behouden en waar mogelijk zelfs versterken. Datzelfde geldt voor het groene karakter van Haren en de dienstverlening van de gemeente. Burgers betalen, voorzieningen verdwijnen De begroting 2017 toont overduidelijk dat de coalitie van D66, Gezond Verstand Haren en CDA zelfstandigheid van Haren alleen kan bereiken met stevig bezuinigen op de Harense waarden die de inwoners zo ter harte gaan. Het gevolg is een forse lastenverhoging voor inwoners en ondernemers, een kaalslag op het sociale en culturele veld en een achter uithollende dienstverlening van een gemeente waar dit jaar al meer dan 20 ambtenaren zijn vertrokken. Onder de noemer Kansrijk Haren hebben de samenwerkende oppositiepartijen met betrokken inwoners laten zien dat herindeling in een groter verband meer kansen biedt om juist op lokaal niveau de zaken goed te regelen. In dat kader hebben VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie op 9 november opnieuw in de raad een voorstel gedaan om als Haren aan te schuiven bij het overleg over de toekomstige inrichting van de nieuwe gemeente. Nu verricht mevrouw Kool dit noodgedwongen voor de gemeente Haren, beter zou het zijn dat een delegatie vanuit Haren rechtstreeks opkomt voor onze voorzieningen en het behoud van de Harense kwaliteiten. Het college en de coalitie weigeren deze handreiking op te pakken. De oppositie roept Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Groningen op om Haren een kansrijke toekomst te bieden en in te stemmen met het herindelingsontwerp.

Harener Weekblad