Terugkijken, vergelijken en begrijpen

HAREN -   Kunsthistorica Anna Steensma-Hol houdt op woensdag 30 november een lezing over laat Middeleeuwse Kunst  in de Dickensroom in Haren.

In deze lezing wordt teruggekeken op de spraakmakende tentoonstelling over het werk van Jheronimus Bosch die dit voorjaar werd gehouden in Den Bosch. Tevens wordt er ingezoomd op de nu nog lopende tentoonstelling in Gent Voor God en Geld waarin de veranderende tijd en de opkomst van een nieuwe maatschappij wordt belicht. Daarnaast wordt er gekeken naar het onlosmakelijke verband van het werk van de zg. Vlaamsche Primitieven met deze periode. Aanvang: 19.30-21.30 uur in de Dickensroom, Openbare Bibliotheek Haren, Brinkhorst 3, Haren. Kosten €10,00 U kunt zich opgeven via e-mail: annasteensma@hotmail.com

Harener Weekblad