Feestelijke afsluiting jubileumjaar 80-jaar Boeremapark

HAREN -  Door de wisselvallige weersomstandigheden vond de feestelijke afsluiting van 80 jaar Boeremapark vrijdagavond 4 november niet in het park plaats, maar in een bijzaal van de kerk op de hoek van de Lokveenweg en de Pieter Wieringaweg.

Het bestuur van de Stichting Boeremapark mocht er zo’n 50 personen welkom heten, in hoofdzaak bestaande uit vrijwilligers, sponsoren, indieners van oud fotomateriaal en niet te vergeten hobbyschilders, die zich het afgelopen jubileumjaar hebben uitgeleefd met impressies van het park. Van het vele ontvangen fotomateriaal verzorgde jubileumcomitélid Henk Werners een selectieve presentatie, onderbouwd met historische- en anekdotische informatie. Vervolgens kreeg Roelof van Wijk de gelegenheid om zijn ingetogen verhaal te vertellen en om namens de Historisch Kring Old Go een , mede door van Wijk samengesteld eerste exemplaar van de speciale uitgave '80 jaar Boeremapark', aan Stichtingsvoorzitter Cor Harms te overhandigen. Met een gezellig samenzijn en een hapje en een drankje werd de avond vervolgt, maar niet zonder de oproep om de dag erna in het park te verschijnen in het kader van de jaarlijkse Natuurwerkdag.