De Ontmoeting met Annemiek Bos

HAREN -  In de rubriek De Ontmoeting deze week Annemiek Bos, beheerder van het bezoekerscentrum van klooster Yesse, Essen 7 in Haren. Annemiek geeft themapresentaties, rondleidingen, zit in het bestuur van Klooster Yesse en schreef het 20ste deel uit de Harener Historische Reeks. “Yesse door de eeuwen heen”.

Het huis van Annemiek staat op het terrein waar het klooster van 1215 tot 1594 heeft gestaan. Een Cisterciënzer vrouwenklooster, waar meisjes en vrouwen uit gegoede stad-Groninger families en dochters uit de meer aanzienlijke boerenfamilies uit de omgeving intraden. Nog altijd kan men in en rond Essen sporen van dit klooster herkennen, zoals de kloostergracht en verhogingen in het landschap. Sinds 2006 beheert Annemiekmet liefde het bezoekerscentrum. Door de overname van het terrein door Het Groninger Landschap in 2014 kon Annemiek in haar ouderlijk huis op het kloosterterrein blijven wonen. Annemiek: “De belangrijkste reden voor mij om hier te blijven is dat het archeologische terrein van klooster Yesse en het bezoekerscentrum blijven bestaan.”Stichting Klooster Yesse herdenkt dit jaar dat het 800 jaar is geleden dat het klooster in Yesse (het huidige Essen) is gesticht. Annemiek: “De afgelopen periode was heel druk, met het 10-jarig bestaan van het bezoekerscentrum, de eerste Dag van de Harener Geschiedenis en de open monumentendag.” Het bezoekerscentrum Het bezoekerscentrum bestaat ondertussen alweer tien jaar en biedt voorlichting aan jong en oud. Educatie en het doorgeven van erfgoed speelt een grote rol. In het bezoekerscentrum zijn ook de Esser Miniatuurtjes verkrijgbaar, geschreven door Bart Flikkema, in totaal zijn het er zes. Vorige week werd er ter ere van het 10-jarig bestaan ‘de nieuwste van Bart’ gepresenteerd aan de aanwezigen tijdens het jubileumfeest. Nummer vijf van Esser Miniatuurtjes werd trouwens geschreven door Ingrid Smit en Marry Heidema en gaat over restanten van kloosters en refugia in de stad. Zij zijn ook vaak op het bezoekerscentrum te vinden. Dag van de Harener Geschiedenis Tijdens de eerste Dag van de Harener Geschiedenis op 15 oktober jongstleden konden kinderen graven naar schatten in een speciaal afgezet stuk grond op het terrein, samen met provinciaal archeoloog Groningen Michiel Rooke. Annemiek: “Kinderen vinden het geweldig iets bijzonders uit de grond te halen en te determineren”. Lees meer hierover op Annemiek haar blog: www.kloosteryesse.nl/single-post/2016/10/17/Het-begin-is-er Open Monumentendag Klooster Yesse De Harense Historische Kring Old Go organiseerde de activiteiten voor de Open Monumentendag op 10 en 11 september jongstleden. Op 10 september was het een groot feest op Open Monumentendag klooster Yesse. Zie ook: www.kloosteryesse.nl/single-post/2016/09/11/Wat-een-dag Nu breekt een wat rustigere tijd aan in de winterperiode. Dat houdt niet in dat Stichting Klooster Yesse stil zit, er staan voor 2017 interessante dingen op stapel. Annemiek: “In het voorjaar van 2017 start de proef met het scholenproject. We gaan een lesprogramma ontwikkelen voor groep 6. Klooster Yesse heeft hiervoor een subsidie van CMK Groningen  ontvangen. Ook zijn we bezig met het op poten zetten van een bibliotheek. Verder zijn we bezig met het maken van een nieuwe fietstocht langs de randen van het corpusland.” Het doorgeven aan de bewoners uit Haren en omstreken van de schatten van Klooster Yesse is een belangrijke taak. Voor nu speelt Annemiek daar een grote rol in samen met de andere leden van het bestuur, donateurs en vrijwilligers. Annemiek: “Zolang ik het kan doe ik het bezoekerscentrum”. In de toekomst gaat Annemiek ervan uit dat haar opvolger even gepassioneerd als zij, dat Klooster Yesse behouden blijft en wordt voortgezet. Het bezoekerscentrum is van april tot en met november 1 middag in de maand open voor publiek. Elke tweede zaterdag van de maand is er open huis. Bij uitzondering vervalt het open huis van 12 november, deze was een week eerder. Groepen kunnen wel het hele jaar door op afspraak terecht bij klooster Yesse.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemiek Bos: info@kloosteryesse.nl of 06-53648755 of kijk op de website www.kloosteryesse.nl