Kinderopvang Waterhuizerweg gaat 7 november weer open

HAREN - Asbestonderzoek laat geen actueel gezondheidsrisico zien. De kinderopvang van de Stichting Kinderopvang Haren (SKH) aan de Waterhuizerweg 7 gaat maandag 7 november weer open. De SKH, de gemeente Haren en de GGD besloten 2 november tot preventieve sluiting van het pand, omdat er asbest op de zolder was aangetroffen bij een asbestinventarisatie. De zolder is alleen voor opslag in gebruik en niet toegankelijk voor kinderen. Echter, alle partijen wilden het zekere voor het onzekere nemen en daarom werd direct een aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd in het gehele gebouw. De resultaten van dit onderzoek laten geen actueel gezondheidsrisico voor medewerkers, ouders en kinderen zien.

 Kleefmonsters en luchtmetingen Tijdens het onderzoek zijn in alle ruimtes van het gebouw zogenaamde kleefmonsters genomen om te kijken of er zich asbestvezels bevonden. Er zijn 120 kleefmonsters uitgevoerd, waarvan op twee monsters asbestvezels zijn aangetroffen. Deze twee monsters zijn genomen in een ruimte waar normaal geen kinderen komen. De overige 118 monsters zijn schoon. Daarnaast zijn 23 luchtmetingen gedaan in het gehele gebouw om te onderzoeken of zich asbestvezels in de lucht bevonden. In deze luchtmetingen zijn geen asbestvezels gevonden. Luchtmonsters zijn belangrijk voor het bepalen van het actuele gezondheidsrisico en deze resultaten laten dus geen actueel gezondheidsrisico zien voor zowel kinderen, ouders als medewerkers. Het vervolg De kinderopvang aan de Waterhuizerweg blijft vrijdag 4 november gesloten. Voor deze dag is vervangende opvang geregeld. Maandag 7 november gaat de locatie aan de Waterhuizerweg weer open. Voor de langere termijn wordt door de betrokken partijen een plan van aanpak opgesteld om de zolder te saneren door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf