Maartenscollege

HAREN - Welke middelbare scholen zijn er in en om Haren? En hoe onderscheiden ze zich van elkaar? Deze week: “Het Maartenscollege verlegt je grenzen”.

De school heeft 1500 leerlingen en ligt verstopt in het groen achter de villa van de International School aan de Rijksstraatweg. In het oude en het nieuwe gebouw wordt les gegeven aan Mavo, Havo en Vwo. Omdat alle richtingen op één terrein zitten is het doorstromen naar een ander niveau relatief eenvoudig. De doorstroompercentages van Mavo naar Havo liggen op 35 – 40 %, flink hoger dan het landelijk gemiddelde van 21%. Havo- en Vwo-leerlingen hebben de mogelijkheid tweetalig onderwijs (TTO) te volgen en na vier jaar door te stromen naar de International School. Met hun diploma hebben ze een goede toegang tot alle internationale universiteiten. De 180 leerlingen van de International School krijgen niet alleen les in de villa maar mengen zich ook met de andere leerlingen van het Maartenscollege. Rector Thomas Zipper: “Dat heeft veel invloed op onze school, we zijn gericht op het internationale en willen laten zien wat er allemaal is in de wereld”. Leerlingen worden niet alleen voorbereid op de samenleving maar ze leren ook hoe ze daar ze daar een bijdrage aan kunnen leveren. Het Maartenscollege is daarom een Fairtrade Schooldoor zich structureel in te zetten voor duurzame economische ontwikkeling van mensen in ontwikkelingslanden.Elk jaar zijn er projecten die gericht zijn op het vergroten van de horizon van de leerlingen. Het project ‘Herdenken doe je samen’ bijvoorbeeld laat leerlingen uitzoeken wat de Duitse bezetting heeft betekent voor mensen in Haren. De schoolreizen naar ontwikkelingslanden geven leerlingen een idee hoe het is te leven in andere omstandigheden. Alle projecten worden afgerond met een presentatie zodat de hele school er bij betrokken wordt. Ook worden er vaak mensen uit verschillende organisaties uitgenodigd zodat leerlingen in aanraking komen met volwassenen die in een positie zitten dat ze iets kunnen doen voor de samenleving. Het Maartenscollege heeft een holistische kijk op leren: niet alleen kennis is belangrijk maar ook de persoonlijke vorming en studievaardigheden zoals presentatie, motivatie en wat de leerling belangrijk vindt. Daarbij wordt er veel belang gehecht aan het nemen van eigen verantwoordelijkheid. De eerste drie leerjaren krijgen leerlingen een startgesprek met de mentor waarbij wordt vastgelegd wat ze goed kunnen, waar ze moeite mee hebben en wat ze daar aan zouden kunnen doen. Na de herfstvakantie nodigen leerlingen zelf hun ouders uit voor het oudergesprek en bereiden het gesprek zelf voor. Ze kunnen hulpmentor worden voor de brugklassers en worden zelfs betrokken bij de sollicitatiegesprekken van nieuwe docenten. Zipper: “Ik ben enorm trots op de leerlingen en medewerkers omdat de gemeenschapszin van de school bij hen zo zichtbaar is”. Over twee weken kunt u een artikel lezen over het Terra College. Helga Kouwenhoven