Ontwikkeling Raadhuisplein komt dichterbij

HAREN - De ontwikkeling van het Raadhuisplein lijkt dichterbij te komen. Het college van B&W vindt het belangrijk om het centrum van Haren de verwachte impuls te geven en heeft daarom besloten aan de raad voor te stellen de bouwplannen aan te gaan besteden.

Daarnaast worden de ruimtelijke kaders voor de plannen ter vaststelling aan de raad aangeboden. Deze kaders bieden de mogelijkheid voor een grote supermarkt en kleine winkels met daarboven appartementen. De beschikbare oppervlakte voor de supermarkt mag alleen maximaal worden ingevuld als er ergens anders aan de oostzijde van het centrum supermarktoppervlak komt te vervallen. Het totale oppervlak aan supermarkten wordt beperkt om zo de verkeersdruk op het centrum onder controle te houden. Impuls voor het centrum van Haren De ontwikkeling van het Raadhuisplein is al geruime tijd onderwerp van gesprek in Haren. Het Raadhuisplein moet weer een echt plein worden en door het vestigen van een supermarkt en een aantal winkels een impuls zijn voor het centrum van Haren. De voorgestelde ontwikkeling strookt met de Centrumvisie (2015) en het onderzoek van Marklinq (‘De kern van Haren’) en het college is van mening dat deze ontwikkeling nog steeds het beste is voor het centrum. Naar verwachting trekt een supermarkt meer bezoekers naar het centrum, wat een positieve invloed kan hebben op de rest van de winkels en horeca en er meer levendigheid in het centrum ontstaat. Besluitvorming in oktober verwacht Nu is de eerste stap in de ontwikkeling van het Raadhuisplein dan ook om de aanbesteding op te starten en de markt het werk te laten doen. Integraal onderdeel van de ontwikkeling is ook het parkeerbeleid in het centrum van Haren. In de huidige situatie is geen financiële ruimte om vrij parkeren mogelijk te maken. Afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen en de uitkomst van de aanbesteding kan het parkeerbeleid in de toekomst nog wijzigen. Het college blijft hierover wel in gesprek met de ondernemers. Vooralsnog is het eerst aan de raad om een besluit te nemen over de ontwikkeling van het Raadhuisplein en het daarbij behorende parkeerbeleid. De bespreking hiervan staat gepland in de raadscommissie van 10 oktober a.s. Echter, voordat de aanbesteding plaats kan vinden, moet vanwege de onder toezichtstelling van de provincie het raadsbesluit eerst nog met Groningen, Ten Boer en de provincie Groningen worden afgestemd.