Sint Maarten in de Gorechtkerk

HAREN - Op vrijdag 11 november 2016 wordt het kinderfeest Sint Maarten weer gevierd. Een gezellig feest waar een boeiend verhaal aan ten grondslag ligt. Het is mooi dat dit ‘feest van het delen’ nog steeds gevierd wordt.  Dit jaar gaan de deuren van de Gorechtkerk ook open.

Het Sint Maartenfeest staat in het teken van het licht.  Als de kinderen aan de deur komen, spelen zij eigenlijk voor de bedelaar.  Het was zelfs vroeger alleen bedoeld voor de arme mensen. Kinderen van rijke ouders mochten er niet aan mee doen. Dit werd pas anders in de jaren 1920 en 1930. Toen werd het Sint-Maartensfeest gezien als een traditie die behouden moest blijven voor iedereen. De lampion mag het kampvuurtje symboliseren waaraan de bedelaar zich probeerde te warmen, toen Sint Maarten hem een deel van zijn mantel gaf. Vroeger werd de lampion gemaakt door een suikerbiet uit te hollen en er een brandend kaarsje in te plaatsen. Aan de deur zingen kinderen een liedje. In ruil hiervoor krijgen ze een kleine attentie, net zoals Sint Maarten. Hij gaf de helft van zijn mantel aan de arme man. Het verhaal van Sint Maarten (Martinus). Heel vroeger (in het jaar 316) leefde er in Hongarije een man, genaamd Martinus.  Hij was een ridder in dienst van de koning. Toen hij met een groep soldaten naar Frankrijk reisde, kregen ze heel slecht weer. Het regende, het werd koud en het ging vriezen.  De mannen waren te paard en wilden zo snel mogelijk naar de volgende stad gaan.  Daar wilden zij aankomen voordat de poorten sloten. Alle mannen behalve Maarten  zetten er flink de vaart in. Maarten reed rustig verder, hij wilde zijn paard sparen.  Het weer werd steeds slechter en Maarten kwam in een sneeuwstorm terecht. Toen Maarten eindelijk bij de stadspoort aankwam,  trof hij er een man aan die in lompen gekleed was.  Deze man had het erg koud en zou de nacht zo niet overleven. Maarten had hem niets te geven, geen brood of aalmoes.  Hij aarzelde echter niet en sneed met zijn zwaard zijn eigen warme mantel doormidden.  Een helft gaf hij aan de man, de andere helft hield hij zelf. In die nacht had Maarten een droom.  Hij zag Christus met om zijn schouders de halve mantel van de bedelaar.  Dit maakte zoveel indruk op hem dat hij besloot zich te laten dopen,  Maarten verlaat het leger en wijdt zijn verdere leven aan het geloof. Hij werd monnik en stichtte in Frankrijk verschillende kloosters.  En werd later zelfs bisschop van Tours (Frankrijk).  Op 11 november 397 overleed hij en werd Tours een soort bedevaartsoord.  Hij werd al snel heilig verklaard, er werden kerken naar hem genoemd  en op zijn sterfdag werd het Sint Maartensfeest in het leven geroepen. Sint Maarten was een echte weldoener.  Hij dacht alleen aan de mensen die het slechter hadden dan hij.  Hij deelde alles wat hij had. Locatie Gorechtkerk: Kerkstraat 14 (schuin t.o. Albert Heijn). Kinderen zijn vanaf 17:00 uur harte welkom!