GVH maakt zich hard voor behoud subsidie zwembad

HAREN - Het college van de gemeente Haren toont lef bij het opstellen van de begroting voor 2017. De fractie van Gezond Verstand Haren heeft veel waardering voor de getoonde moed van het college om concrete voorstellen te doen voor het begrotingsjaar 2017. De beoogde wens van de coalitie (D66, GVH, CDA) om het weerstandsvermogen van de gemeente Haren te vergroten is beantwoord met een sluitende begroting voor 2017, met een flink overschot.

Het overschot is hard nodig om de financiële positie van Haren te verstevigen. GVH pleit voor een gezonde financiële huishouding. Zij zijn zich ervan bewust dat daar keuzes bij horen die, ook zij, liever niet hadden willen maken. De keus om (vanaf 2018) te gaan bezuinigen op de subsidie aan het zwembad vinden zij echter onverteerbaar. Met een stijgend bezoekersaantal, momenteel al 91.000 bezoekers, wordt aangetoond dat zwembad ‘Scharlakenhof’ in een wezenlijke behoefte voorziet. De fractie van Gezond Verstand Haren gaat zich hard maken om deze bezuinigingen uit de begroting te schrappen. Zij verwachten dat de andere fracties in de raad het belang van het voortbestaan van het zwembad onderschrijven en gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om de subsidie voor het zwembad te handhaven.