Informatiebijeenkomst over herindelingsontwerp Groningen, Haren en Ten Boer

HAREN - De provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Ten Boer organiseren bijeenkomsten over het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. In Haren vindt de bijeenkomst plaats op donderdag 27 oktober vanaf 18.00 uur in 't Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren. Tijdens de avond kunnen bezoekers informatie krijgen over het herindelingsontwerp. Ook hebben ze de mogelijkheid met behulp van een notulist een zienswijze in te dienen.

Omdat het gemeentebestuur van Haren ervoor heeft gekozen niet meer mee te willen doen in het herindelingsproces, organiseert de provincie de informatiebijeenkomst in de gemeente Haren. Om zo veel mogelijk inwoners van de gemeente Haren in de gelegenheid te stellen de bijeenkomst bij te wonen, vinden gedurende de avond drie dezelfde deelbijeenkomsten plaats. Bezoekers kunnen kiezen welke van de drie bijeenkomsten zij bijwonen. Het programma ziet er als volgt uit: 18.00 uur                           Inloop 18.30 – 19.30 uur             Deelbijeenkomst 1 in zaal 1-2 19.45 – 20.45 uur             Deelbijeenkomst 2 in de kerkruimte 21.00 – 22.00 uur            Deelbijeenkomst 3 in zaal 1-2 Informatiebijeenkomsten Groningen en Ten Boer De inloopavond in Groningen vindt plaats op dinsdag 25 oktober 2016 tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentelijk gebouw, Harm Buiterplein 1 te Groningen. Dit is het gebouw naast het station Europapark. In Ten Boer vindt de inloopbijeenkomst plaats op dinsdag 8 november van 19.00 tot 22.00 uur in het Buurhoes, Gaykingastraat 17 in Ten Boer. Tijdens deze bijeenkomsten komen ook de dorpsvisies van deze gemeente aan bod. Herindelingsontwerp en informatie In het herindelingsontwerp voor de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer staan een onderbouwing van de noodzaak en de meerwaarde van de herindeling en een beschrijving van de nieuwe gemeente, zoals de uitgangspunten, ambities, kenmerken en financiële aspecten. Het herindelingsontwerp ligt tussen 21 september en 16 november 2016 ter inzage op de gemeentehuizen en is in te zien via www.herindelingghtb.nl. Op deze site is ook meer informatie te vinden over de herindeling