Onderzoek FNV naar sociaal beleid Nederlandse gemeenten

HAREN - Uit het FNV-onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten ondanks hun wettelijke plicht niet of onvoldoende toetst op verdringing van bestaande banen bij het bieden van werk aan mensen met een uitkering. Ook in Haren gebeurt dat niet. Ook met betrekking tot het aanbod van beschut werk met een arbeidsovereenkomst en loon, en het opleggen van een tegenprestatie scoort Haren onder de maat.

Gemeentelijk sociaal beleid Vergeleken met vier jaar geleden is het sociale beleid van de gemeente Haren voor inwoners die hiervan afhankelijk zijn een stuk verslechterd. In de Lokale monitor Werk en Inkomen 2016, een onderzoek naar het gemeentelijk sociaal beleid dat de FNV heeft gehouden onder 144 gemeenten, scoort Haren 5 punten (uit een maximum van 70). Vier jaar geleden, in 2012, was dat nog 20 punten (max. 80). ‘Werk hoort betaald te worden’ In veel gemeenten worden uitkeringsgerechtigden gedwongen te werken zonder loon. Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV: ‘Werk hoort gewoon betaald te worden volgens de cao. Werken zonder loon is niet alleen respectloos naar de uitkeringsgerechtigden, het maakt werknemers ook concurrenten van elkaar, waardoor de prijs van arbeid verder onder druk komt te staan.’ Landelijk onderzoek In totaal hebben 144 gemeenten deelgenomen aan de Lokale Monitor. Hieronder zijn alle grote steden (300.000 inwoners of meer). De gemeente Westland voert de ranglijst aan met 50 punten. In het Noorden is de gemeente Smallingerland met 40 punten een goede middenmoter. Lokaal FNV Groningen/Haren http://lokaalfnv.nl/regio/groningen