Maak van een voederbiet een lampion

GRONINGEN - Op zaterdag 29 oktober rijdt een boerenwagen boordevol voederbieten met een tweespan trekpaarden de Groninger binnenstad in. Het Groningse draaiorgel Pronkjewail rijdt al spelende mee tot aan het Waagplein en daarna naar de Westerkade/haven. Op het Waagplein vindt tussen elf uur en half één de jaarlijkse gratis uitdeling van voederbieten plaats. Daarna verplaatst de uitdeling zich naar de Westerkade/haven (13.00-14.00 uur). Ter plaatse zijn er demonstraties hoe je van een voederbiet een lampion kunt maken.

Voederbietenlampionnen De Groningse schooljeugd wordt uitgedaagd van zo’n biet een Sint Martinuslampion te maken. Volksvermaken Groningen heeft dit jaar 1.500 bieten besteld, waarvan echte ‘pronkjewailn’ gemaakt kunnen worden. In een folder en op de website van Volksvermaken is een handleiding te vinden ‘Hoe maak je van een biet een lampion?’ De bieten zullen in de eerste week van november ook bij verschillende basisscholen, buitenschoolse opvang en buurthuizen worden bezorgd. De lampionnenwedstrijd is op woensdagmiddag 9 november (16.30-17.30 uur) in het schip van de Martinikerk. Er zijn twee leeftijdscategorieën: tm 8 jaar en van 9-12 jaar. Tijdens de wedstrijd wordt het verhaal van Sint Martinus verteld, worden Sint Martinusliedjes gezongen en is er warme chocolademelk voor de deelnemende kinderen. Voor de makers van de drie mooiste lampionnen in elke leeftijdsgroep is er een prijs. Voor alle deelnemers is er een Sint Martinussurprise. Sint Martinus’ Pronkjewailn De voederbietenlampionnen zijn niet de enige pronkjewailn in de Groningse Sint Martinustijd. De Stichting Sint Martinus’ Pronkjewailn organiseert op vrijdagavond 11 november in het schip van de Martinikerk een evenement, waar de armoede centraal staat (19.30-22.00 uur). Het evenement rond het thema Veerkracht bestaat uit dans, poëzie en visuals door jongeren uit de hele stad. Er zijn kleine workshops, de jongeren presenteren de budget-hotspotkaart van Groningen en zetten jongeren in de schijnwerpers met card board testimonials. Bovendien is er een informatiemarkt. Het Haydn Jeugdorkest speelt, de burgemeester komt. Concert, jukebox en Vesper Op vrijdag 11 november vindt in de Martinikerk een bijzonder Sint Martinusconcert (12.45-13.30 uur) plaats: een muzikaal samenspel tussen stadbeiaardier Auke de Boer, organist Eeuwe Zijlstra en het schoolensemble van de GSV o.l.v. Marcel den Os. Op de Grote Markt staat ’s middags (15.00-16.00 uur) een Sint Martinus-jukebox. Het publiek kan met toetsen Sint Martinusliedjes aanvragen die prompt door beiaardier Auke de Boer op het Martinicarillon gespeeld worden. De Raad van Kerken van de stad Groningen verzorgt een Vesper in het koor van de Martinikerk (17.00-17.30 uur) Voor deze Vesper zijn leden van de Syrisch-Orthodoxe Christengemeenschap uitgenodigd. Ganzenmaaltijd De Martinikerk organiseert op donderdag 10 november een bijzondere ganzenmaaltijd voor Groninger thuis- en daklozen. Die bijeenkomst is overigens besloten. De organisatie nodigt deze groep Stadjers persoonlijk uit. Het Sint Martinusberaad Groningen is een samenwerkingsverband tussen de Martinikerk, de Kon. Vereeniging voor Volksvermaken en de Stichting Sint Martinus’ Pronkjewailn.