Huisvesting asielzoekers

HAREN - Ons Belang Glimmen stuurde een brandbrief over de toewijzing van huurwoningen in Haren. Wat is het beleid ten aanzien van de huisvesting van asielzoekers en klopt het dat ze voorrang krijgen?

Nee, dat klopt niet. Vanaf 1 juli 2016 wordt er geen voorrang meer verleend aan asielzoekers met een verblijfsstatus: de statushouders. Toch heeft de gemeente opdracht dit jaar 59 statushouders te plaatsen, waarvan er slechts 28 een woning hebben gekregen. Wethouder Mariska Sloot: “Er is niet zo’n erg hoog aanbod in Haren en het verloop is laag”. Woonborg heeft ruim 900 woningen in beheer en daar komen statushouders gewoon op de wachtlijst. In Oosterhaar komen er volgend jaar 30 appartementen bij maar de bouw van de Walstroflat laat nog zo’n drie jaar op zich wachten. De gemeente zoekt naar andere oplossingen. Het voormalige gebouw van de Grontmij,ten noorden van de Stationsweg, zou verbouwd kunnen worden naar zo’n 30 appartementen. Sloot: “Moeten we die volstoppen met alleen maar statushouders? Dat lijkt mij niet wenselijk!”. De gemeente wil statushouders zoveel mogelijk spreiden om de mogelijkheden om te integreren te vergroten. Bovendien is het gebouw erg gedateerd en de kosten van een verbouwing wegen niet op tegen de lage huur die berekend kan worden aan statushouders. Voor een verbouwing tot luxe appartementen is echter wel interesse. De leegstaande flat van Erasmusheem is eveneens geen optie. Net als het gebouw van de Grontmij is dit gebouw geen eigendom van de gemeente. Het is van Woonzorg Nederland en die heeft plannen het te verbouwen naar modernere appartementen. Deze zijn bedoeld voor senioren die zorg nodig hebben. De gemeente kijkt nog wel verder naar gebouwen die getransformeerd kunnen worden naar woonruimte voor statushouders. Er worden inmiddels ook gesprekken gevoerd met commerciële woningaanbieders. Die hebben vaak strenge eisen wat betreft de hoogte van het inkomen en vragen een flinke borg. Sloot ziet hier wel mogelijkheden omdat de gemeente de uitkering van statushouders betaalt. De gemeente zou dan mogelijk garant kunnen staan voor statushouders. Containers zoals die in Groningen zijn neergezet voor studenten vindt de wethouder ook niet geschikt voor statushouders. Ze is wel erg enthousiast over de ‘Tiny houses’, tijdelijke prefab-woningen die makkelijk in elkaar gezet kunnen worden en zo’n dertig jaar meegaan. Omdat het niet om permanente woningbouw gaat hoeft het bestemmingsplan er niet voor gewijzigd te worden. Woonborg kan de huisjes aankopen en beheren. Sloot: “Ik vind dat je dat niet alleen moet realiseren voor statushouders”. Er kunnen ook studenten, jonge stellen en alleenstaande ouders in gehuisvest worden. De woonruimte die daardoor vrij komt kan dan weer toegewezen worden aan statushouders waardoor er een goede spreiding komt. Helga Kouwenhoven