Open inloopochtend Peter Petersenschool

HAREN -  Op woensdag 2 november houdt de Peter Petersenschool in Haren een inloopochtend voor geïnteresseerde nieuwe ouders en hun kinderen.

Leerlingen uit de bovenbouw verzorgen tussen 9 en 12 uur rondleidingen en vertellen alles over hun school. Ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om aanvullende vragen te beantwoorden en zo nodig meer uitleg te geven over het jenaplanonderwijs op de PPS. Op de Peter Petersenschool mag elk kind, elke ouder en leerkracht zichzelf zijn. Elk mens is tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen vormen samen de gemeenschap die we als jenaplanschool willen zijn. Naast de individuele ontwikkeling staat vooral het begrip ‘samen’ centraal. Op een jenaplanschool leer je tenslotte ‘samen leven’. Dit doen we aan de hand van een afwisselend weekprogramma waarin vier vaste onderdelen in ons onderwijs centraal staan: gesprek, werk, spel en viering. Op de PPS gaan theorie en praktijk hand in hand. Leren uit boeken is nodig, maar je moet ook ervaren wat je met die kennis kunt doen. Ouders spelen op de Peter Petersenschool een belangrijke rol. Niet alleen vormen ze het bestuur van de school, maar tevens worden ze nauw betrokken bij het onderwijs, de projecten en vieringen op de school. De Peter Petersenschool staat aan de Rummerinkhof 6B in Haren. Ook buiten de open dagen om zijn ouders van harte welkom om kennis te komen maken met de school. Een afspraak is eenvoudig gemaakt via de website, facebook, email of telefoon. Website van de school: www.jenaplanschool.nl/pps Telefoonnummer: 050-5350566 Emailadres: pps@jenaplanschool.nl Facebook: https://www.facebook.com/ppsharen/