Eerste Nationaal Zorgfonds bijeenkomst in Haren

HAREN -  Het Nationaal Zorgfonds Haren houdt op 28 oktober een bijeenkomst over de plannen van het Nationaal Zorgfonds Haren in de Mellenshorst in Haren.

Afgelopen week kwam het belteam van het Nationaal Zorgfonds in Haren voor het eerst in actie. Bram, Raymond en Madeleine belden zo'n 125 steunbetuigers van het Nationaal Zorgfonds in Haren. Hiermee werden zij persoonlijk uitgenodigd om op vrijdag 28 oktober de eerste Nationaal Zorgfonds bijeenkomst in Haren bij te wonen. De reacties waren positief. Zo’n 35 mensen hebben gezegd plannen te hebben om op deze vrijdagavond te komen. Op deze bijeenkomst zal er voor de pauze meer inhoudelijk worden ingegaan op de plannen voor het Nationaal Zorgfonds. Er worden filmpjes getoond en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na de pauze gaan we met elkaar in op de vraag hoe we in Haren het aantal vrienden van 500 kunnen verdubbelen naar 1000 in januari 2017. Ook gaan we inventariseren welke acties mensen hiervoor kunnen ondernemen: elke bijdrage, hoe klein dan ook, is welkom! Het programma is van 20.00 tot 22.00 uur in het buurtcentrum de Mellenshorst in Oosterhaar. Inloop vanaf 19.30 uur. Het Nationaal ZorgFonds is een initiatief van de SP en een brede maatschappelijke coalitie van mensen die zich uitspreken voor een beter zorgstelsel, zonder marktwerking en zonder eigen risico met tandarts, fysiotherapie en GGZ in het basispakket. Meer informatie en onderbouwing vindt u in het rapport Nationaal Zorgfonds U kunt de actie steunen op www.nationaalzorgfonds.nl Het Nationaal Zorgfonds wordt onder andere gesteund door 50+, FNV Zorg en Welzijn, Omroep Max, KBO Brabant (Ouderenvereniging), Partij voor de Dieren