Presentatie ontstaansgeschiedenis van de Hondsrug

HAREN - Vriendenvereniging van de Hortus houdt op 25 oktober een lezing onder de titel 'De Hondsrug Unesco Global Geopark- van alle tijden', in de Hortus in Haren. Spreker is Wessel van Vliet, projectmedewerker van Geopark de Hondsrug.

Onderwerp van de lezing is de unieke geologische ontstaansgeschiedenis van de Hondsrug, de rijke cultuurhistorie en natuur van het landschap tussen Groningen en  Coevorden. De presentatie wordt afgesloten met een prachtige film over het Hondsruggebied. In de lezing wordt aandacht geschonken aan de unieke ontstaansgeschiedenis van de Hondsrug, de rijke cultuurhistorie en de natuur van het landschap tussen Groningen en Coevorden. In 2013 kreeg het Hondsruggebied de Geoparkstatus en in 2015 de Unescostatus. Vriendenvereniging van de Hortus  heeft voor dit onderwerp gekozen omdat de Hortus momenteel bezig is een mini-Hondsrugtuin aan te leggen op de plaats waar voorheen de tropische kassen stonden. Ook wil de vereniging bewoners van deze regio op de hoogte brengen van de uniciteit van de plek waar ze leven. Met deze lezing willen vragen zij aandacht voor dit bijzondere gebied en de Hondsrugtuin in de Hortus. Aanvang 19.30 uur ontvangst met koffie. Toegang gratis, ook voor niet-leden. Kerklaan 34 in Haren. Opgave verplicht vóór 20 oktober 2016 via hortusharenvrienden@gmail.com of postbus 159, 9750 AD Haren.