Verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’

REGIO -  Nationaal Park Drentsche Aa is genomineerd voor de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Het natuurgebied is samen met 12 andere kandidaten voorgedragen door een vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

In totaal hebben 20 natuurgebieden een voorstel bij de jury ingediend. Vanuit Drenthe hebben zowel de beide Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold als ook Drentsche Aa zich aangemeld. Kijk voor de volledige lijst van deelnemende natuurgebieden op www.mooistenatuurgebied.nl. 

Het Nederlandse publiek kan via bovenstaande verkiezingswebsite stemmen op zijn favoriete natuurgebied. De drie natuurgebieden met de meeste stemmen worden de komende jaren ondersteund bij het realiseren van hun plannen.

Als Nationaal Park Drentsche Aa zetten we in op een robuust klimaatbestendig natuur en watersysteem als schone bron voor drinkwaterwinning. Samen met maatschappelijke partners werken we aan het mooier, vitaler en robuuster maken van het Drentsche Aa-gebied. Op basis van slimme functiecombinaties van beleven, benutten en beschermen waarborgen we dat ecologie en economie met elkaar in balans zijn. Gastvrije natuur biedt ruimte aan flora en fauna, landbouw, bedrijven, bewoners en toeristen. “Wij zien deze nominatie als waardering voor de inzet van alle mensen die het Drentsche Aa-gebied een warm hart toedragen en een aanmoediging om het ingezette beleid te continueren”, aldus Hendrik Oosterveld, voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa. Voor meer informatie zie www.drentscheaa.nl

 Samen met onze gecertificeerde Drentsche Aa Gastheren & Gastvrouwen en De Hondsrug UNESCO Global Geopark, ontvangen wij de bezoekers van het gebied. Het gebied is goed ontsloten voor recreanten. Niet voor niets is Drenthe dé Fietsprovincie en is genomineerd voor het UCI Bike Region Label

Het verhaal van de Nederlandse natuur

Nederland heeft twintig nationale parken. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. In de parken zijn alle bijzonderheden van de Nederlandse natuur terug te vinden: duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen. En ook de bewoners variëren per park: bijzondere vogelsoorten, vlinders, reptielen en amfibieën, edelherten, dassen, bevers, otters en zeehonden vinden in de parken hun plek. Voor meer informatie zie http://www.nationaalpark.nl/

Landelijk Programma Nationale Parken

De verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’ is onderdeel van het landelijk programma Nationale Parken. Het programma heeft de ambitie om Nationale Parken en natuurgebieden uit te laten groeien tot gebieden van (inter)nationale allure. Deze Nationale Parken van de toekomst zijn meer dan alleen de natuurterreinen. Het zijn grotere samenhangende gebieden waarbinnen natuurkernen liggen, waarmee bewoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers zich verbonden voelen en waaraan zij hun identiteit ontlenen. Zij vormen de basis voor de branding van de regio, de drijfveer voor toeristische en recreatieve campagnes. Kortom: ze zijn het visitekaartje van de regio, en samen vertellen ze het verhaal van Nederland. Een voorwaarde daarbij is dat er een juiste balans tussen het beschermen en het beleven van die natuur wordt gevonden.