Geen gelopen race

HAREN - 'Handen af van Haren' organiseerde woensdag 12 oktober een informatie- en schrijfavond om burgers te helpen bij het indienen van zienswijzen over het herindelingsontwerp.

“Handen af van Haren” is een platform van een groep burgers dat ondersteuning geeft aan inwoners die zich willen inzetten voor het behoud van een zelfstandig Haren. Via het platform zijn inmiddels ruim 200 zienswijzen ingediend. De avond werd goed bezocht: er waren zo’n 90 mensen naar restaurant Astoria gekomen. De avond begon met een inleiding van Jelle Landstra van het platform waarin werd benadrukt dat de herindeling volgens hen geen gelopen race is, zoals de provinciedoet voorkomen. Er werd aan toegevoegd dat bij vier andere gemeenten de Tweede of Eerste Kamer tegen een herindeling heeft gestemd, na een massaal verzet en veel zienswijzen. Na de inleiding was er gelegenheid tot vragen stellen aan de fractievoorzitters van D66, CDA en Gezond Verstand Haren (respectievelijk Marjan Bachman, Jacob Boonstra en Meinard Wolters). Al is er veel over geschreven in de media, er bleek nog veel onduidelijkheid te bestaan. Een kleine greep uit de gestelde vragen: “Waarom doet Haren niet meer mee in het overleg over de herindeling?” In het rapport over de eerste verkenning stond volgens Bachman weinig over wat een herindeling ons gaat opleveren en het is niet goedgekeurd door het college. De Provincie beweerde dat Haren het rapport had onderschreven en omarmd. Daarom heeft de gemeentedaarna alleen nog onder protest heeft meegewerkt aan het herindelingsontwerp. Vervolgens stelde de provincie echter dat de colleges beide rapporten onderschreven en het eens waren over een herindeling. De gemeenteraad voelde zich niet serieus genomen en vond dit een moment om een streep te trekken. Bovendien is het medewerking aan de volgende fase, het bestuursakkoord, volgens de wet Arhi(wet algemene regels herindeling) niet verplicht. “Klopt het dat Haren nu onder curatele staat?” Boonstra legde uit dat licht financieel toezicht normaal onderdeel is van de herindelingsprocedure. Het is ingesteld om te voorkomen dat er beslissingen worden genomen die de toekomstige gemeente zouden kunnen schaden. Wethouder Mathilde Stiekema voegt er vanuit de zaal aan toe dat de provincie Haren onder zwaar financieel toezicht (curatele) heeft gesteld omdat onze gemeente niet wil meewerken aan de herindeling. Dit is echter nergens terug te vinden in de Arhi-wet. De gemeente blijftnu dus toch zelf haar beslissingen nemen “en niet via ambtenaren die niet gekozen zijn”, aldus Stiekema. Kort samengevat door gespreksleidervan het platform Piet Bouma: “Het is een beetje straf maar de spelregels zijn zelf verzonnen”. “Mag de wet Arhi wel worden toegepast op bij een gemeente die niet wil meewerken?” De provincie heeft gekozen voor een lichte samenvoeging. Volgens Boonstra kan deze procedure alleen gevolgd worden als alledrie de gemeenten daarmee instemmen. In de brief van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) staat expliciet dat Haren moet meewerken en dat er een bestuursakkoord moet zijn. Piet Bouma: “Opnieuw een beetje creatief beleid van de provincie!” Het eerste deel van de avond werd afgesloten met een oproep van een inwoner aan de provincie: “Stop nou met die ramkoers en communiceer over de werkelijke doelstelling van de provincie. Dat heeft niets met Haren te maken maar draait erom Groningen tot de motor van het Noorden te maken!” Het tweede deel van de avond konden mensen hulp krijgen bij het schrijven van een zienswijze. Dat kan later ook nog bij het kraampje van “Handen af van Haren” op de markt van vrijdag en via de website www.handenafvanharen.nl. Voorbeelden van zienswijzen zijn te vinden via “zienswijze” onder het kopje “Hulp bij indienen?” Zienswijzen kunnen tot 16 november worden ingediend bij de provincie. Helga Kouwenhoven