Biblionet Groningen start samenwerking met VoorleesExpress

GRONINGEN - Biblionet Groningen gaat samenwerken met de VoorleesExpress. Projectleider Gelly Veenstra en bestuurder Arend Middelveld zetten namens Biblionet Groningen hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Voorleesvrijwilligers van de VoorleesExpress komen wekelijks voorlezen in taalarme gezinnen en laten ouders zien hoe zij het voorleesritueel zelf kunnen overnemen. “Het is onze ambitie om de VoorleesExpress op te zetten in elke gemeente van de provincie Groningen", stelt Middelveld.

Erkende interventie

Het project De VoorleesExpress is als een erkende interventie opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). In andere delen van Nederland is het al jaren een succes. Voorleesvrijwilligers zorgen 20 weken lang in een ‘eigen’ gezin voor het verrijken van de taalomgeving en het bevorderen van de taalvaardigheid van kinderen. Hij of zij laat zien hoe leuk voorlezen is. Er wordt bovendien een groot beroep gedaan op actief ouderschap. Het einddoel is dat de ouders het voorleesritueel na de 20 weken zelf overnemen.

Dienstverleningsaanbod

Biblionet Groningen neemt het project VoorleesExpress op in het dienstverleningsaanbod voor de 22 gemeenten in de provincie Groningen. Dit doet de netwerkorganisatie achter alle 40 bibliotheken in de provincie Groningen omdat kinderen die meedoen aan de VoorleesExpress een betere woordenschat krijgen. Ook hun taalontwikkeling gaat zichtbaar vooruit. Hiermee sluit het voorleesproject perfect aan bij 1 van de 5 pijlers uit de nieuwe strategie van Biblionet Groningen: 'Taal als basis en plezier in lezen'.

Pilot in Delfzijl

Projectleider Gelly Veenstra zorgt voor de uitrol van de VoorleesExpress. “We starten met een pilot in de gemeente Delfzijl. Deze gemeente heeft al bij ons aangegeven dat ze interesse hebben om mee te werken. Het is ons doel dat er gauw meer gemeenten gaan volgen.”