Behoud de voorzieningen!

HAREN - Het niveau van de voorzieningen is hoog in Haren en daar gaat veel gemeentegeld naartoe. Hoe kunnen burgers ervoor zorgen dat dit niveau ondanks bezuinigingen behouden blijft?

Dit voorjaar heeft een aantal burgers het initiatief genomen om de stichting Zelfstandig Haren op te richten met als doel de voorzieningen te behouden. Binnenkort worden de eerste stappen gezet door gesprekken te voeren met de voorzieningen om manieren te bedenken ze minder afhankelijk te maken van de gemeente. Karma Sierts, één van de initiatiefnemers, vertelt wat de ideeën zijn achter dit burgerinitiatief. Groningen of Haren Als het aan de stichting ligt blijft Haren zelfstandig. De leden denken dat na samenvoeging met een grote stad, die kampt met een veelvoud aan problemen, men andere prioriteiten zal stellen dan behoud van voorzieningen en behoud van het landschappelijk karakter. Daarnaast zijn ze bang dat onze stem verloren zal gaan in een tien keer zo grote gemeente. Als Haren zelfstandig blijft zal er wel tijdelijk bezuinigd gaan worden op de voorzieningen. Volgens Sierts zal dat ook gebeuren bij een herindeling, ze denkt dat het ondoenlijk is om een ongelijkmatigheid binnen één gemeente te hebben qua voorzieningen. Door een herindeling gaat dus automatisch het niveau van de voorzieningen in Haren blijvend omlaag. Sierts: “Als de financiën van het zwembad niet goed zouden zijn, kan Groningen heel simpel zeggen, klik, uit! Niet zoals de Harenaren dat zouden wensen, denk ik”. Of er een fusie komt of niet, ze vindt dat we nu al moeten gaan nadenken over de toekomst van de voorzieningen. Rol van de gemeente Haren staat dit jaar op de tweede plaats van beste woongemeenten (Elsevier) en de belangrijkste reden daarvoor is het ruime aanbod aan cultuur, onderwijs, sport, zorg en groen. De gemeente steekt daar veel tijd en geld in. Niet alleen in de uitvoerende taken maar ook in de gebouwen en de exploitatie. De stichting wil bewerkstelligen dat er niet zo automatisch naar de gemeente wordt gekeken maar dat voorzieningen zich meer gaan richten op de burgerij. Daarvoor is een goede communicatie nodig: wat doen de voorzieningen en waarom zijn ze belangrijk. Het is belangrijk dat ze zich duidelijker gaan profileren en daardoor meer steun krijgen van burgers. De gemeente krijgt dan een meer faciliterende rol. Rol van de burger Burgers kunnen betrokken worden bij het in stand houden van een voorziening. Dat kan door samenwerkingsverbanden (denk aan een coöperatie als boekhandel Boomker) en door het delen van kennis en ervaring. Daarnaast kan het ook door fondsenwerving. Sierts: “Het lukt niet iedereen een bijdrage te leveren als vrijwilliger maar dan heb je misschien wel de mogelijkheid om financieel bij te dragen. Ik denk dat daar nog een heel arsenaal bloot ligt, zeker in Haren”. Verschuiving De landelijke overheid zet in op een verschuiving van taken naar de gemeente. Sierts is van mening dat de gemeente samen met de burgers deze verschuiving wèl moet ingaan. Dat is de enige manier om het hoge niveau van voorzieningen te behouden. Sierts: “Je moet het niet laten gebeuren maar zelf de handschoen oppakken. Anders is het straks te laat en dan is het nauwelijks omkeerbaar”. Helga Kouwenhoven