Een rondleiding door pre- en vroeghistorisch Haren

HAREN - De Harener Historische Commissie vraagt uw aandacht voor de presentatie van deel 21 in de Harener Historische Reeks 'Een rondleiding door pre- en vroeghistorisch Haren'.

In 2010 vierde Haren haar 850-jarige bestaan. Haren zou Haren niet zijn als daar toen geen vragen over werden gesteld: ‘maar hoe oud is Haren nu werkelijk?’. Aan de hand van schriftelijke en archeologische bronnen wordt in dit deeltje van de Harener Historische Reeks uit de doeken gedaan hoe je uit een verzameling vindplaatsen geleidelijk de huidige dorpen naar voren kunt laten treden. Het accent ligt op de lange periode die voorafgaat aan de laatste 850 jaar. Dan blijkt dat het grondgebied van de gemeente Haren al heel lang een populair woonoord is. Een rondleiding door de prehistorie en vroege historie toont dat er nog veel plekken aan een ver verleden herinneren. Archeologie ligt grotendeels onder de grond en daarom is dit boekje rijk geïllustreerd met verwijzingen naar opgravingen en losse vondsten. De laatste zijn veelal door particulieren aangemeld, want het zijn niet alleen vakarcheologen die de ongeschreven geschiedenis van Haren gestalte hebben gegeven Boekpresentatie De presentatie van het boek zal plaatsvinden op 15 oktober om 15.15 uur tijdens de Dag van de Harener Geschiedenis, die wordt gehouden in ‘t Clockhuys aan de Brinkhorst 3 in Haren. Gaby Poell, de voorzitter van de Harener Historische Commissie, zal het eerste exemplaar dan uitreiken aan de schrijver Henny Groenendijk. Henny Groenendijk is gewezen provinciaal archeoloog en bijzonder hoogleraar Archeologie en maatschappij aan de RUG te Groningen. Het boek is direct na de presentatie te koop voor € 12,50. Daarna is het boek voor dezelfde prijs te koop bij Boekhandel Boomker te Haren.