Opbrengst collecte Nierstichting Haren

HAREN - Tussen 18 en 24 september gingen in heel Nederland ruim 70.000 collectevrijwilligers op pad voor de Nierstichting. In Haren leverde dat zo’n €3119,93 euro op. De inkomsten zijn hard nodig om nierziekten klein te krijgen. En daarmee de wereld van nierpatiënten weer groot.

Donaties zijn de enige bron van inkomsten van de Nierstichting, die geen subsidie ontvangt van de overheid. “De collecte is essentieel voor het werk van de Nierstichting”, benadrukt Marieke Hoving, collectecoördinator van de Nierstichting in Haren. “Elke bijdrage, hoe klein ook,  draagt bij aan een beter leven voor nierpatiënten.” Veel mensen met een nierziekte zijn afhankelijk van dialyse om in leven te blijven. De ontwikkeling van de draagbare kunstnier is in volle gang. Eind 2017 verwacht de Nierstichting een eerste testversie gereed te hebben die een kleine groep nierpatiënten in een klinische setting kan testen. De Nierstichting heeft als ultieme droom nierziekten genezen, om te voorkomen dat meer mensen afhankelijk raken van dialyse of transplantatie. De Nierstichting wil internationaal onderzoek naar genezing van nierziekten vaart geven. Daarom investeert het gezondheidsfonds in regeneratieve geneeskunde: baanbrekend onderzoek naar herstel van nierweefsel met lichaamseigen cellen en zelfs het kweken van een ‘nier op maat’. “Collectanten in Haren hebben €3119,93 euro opgehaald voor de Nierstichting. Daarmee komt de droom van de Nierstichting dichterbij om uiteindelijk nierziekten te genezen,” vertelt Marieke Hoving. “ De Nierstichting zet alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en écht kunnen blijven leven. Steun van collectanten en donateurs is daarbij onmisbaar.” Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan alsnog een donatie doen. Ga naar www.nierstichting.nl of sms NIER naar 4333 voor een eenmalige donatie van 2 euro.