Koninklijke Visio en de Oogvereniging samen actief

HAREN -  Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, vraagt op de Internationale dag van de Witte Stok met de Oogvereniging, afdeling Groningen, aandacht voor mensen met een visuele beperking. De activiteit vindt plaats op de zaterdag 15 oktober op de Westerhaven in Groningen. Er wordt aandacht gevraagd voor de problemen die mensen met een visuele beperking ervaren op het gebied van mobiliteit.

Het leven met een visuele beperking en het participeren in de samenleving vraagt om aanpassingsvermogen en creativiteit. Er is sprake van een visuele beperking als iemand niet of slechts gedeeltelijk kan zien. Stoornissen van het gezichtsvermogen zijn meestal het gevolg van een oogaandoening of oogziekte. Maar er kan ook sprake zijn van een storing bij de beeldverwerking in de hersenen. Internationale Dag van de Witte Stok   Ieder jaar op 15 oktober is er aandacht voor het symbool de witte stok. De witte stok gebruikt iemand met een visuele beperking  voor veilig verplaatsen van A naar B. Dit jaar staat de Oogvereniging en Visio met een informatiestand op de Westerhaven in Groningen. Wat betekent het om slechtziend of blind te zijn en wat zijn de gevolgen. Een looplijn is uitgezet om zelf te ervaren wat het is om als slechtziende/ blinde zich te begeven tussen het winkelend publiek. Kom langs, ervaar het zelf en wij staan er om u te informeren! Datum:                  Zaterdag 15 oktober Tijdstip:                 11.00 - 17.00  uur Locatie:                 Westerhaven, winkelgebied Groningen Voor meer informatie neemt u contact op met de medewerker advies van Koninklijke Visio,  telefoon 088 585 85 85 of via de sites: www.visio.org en www.oogvereniging.nl U kunt ook een e-mail sturen naar VisioHaren@visio.org