Platform Handen af van Haren

HAREN -  Enkele inwoners hebben het initiatief genomen een platform op te richten, dat alle inwoners die zich willen inzetten voor het behoud van de zelfstandigheid van Haren, kan faciliteren en ondersteunen: 'Handen af van Haren'.

Handen af van Haren zorgt voor de relevante informatie: inhoudelijk en procedureel. De website www.handenafvanharen.nl is daarvoor nu ook online. Oneens met gedwongen herindeling Veel inwoners van Haren zijn het volstrekt oneens met het gedwongen huwelijk met Groningen en Ten Boer, zoals de Provincie dat Haren wil opleggen.
  • Oneens omdat zij ervan overtuigd zijn dat het voor Haren niet nodig is: Haren is prima in staat om zelfstandig voort te bestaan, zowel qua bestuurskracht en in financieel opzicht als in regionaal verband.
  • Oneens omdat tegenover het opgeven van de autonomie en de zo gewaardeerde kleinschaligheid niet veel anders staat dan een gemeente die er financieel nog slechter voorstaat dan Haren, veel hogere woonlasten zal opleveren, een gemeentebestuur op grote afstand van de burgers en grote onzekerheid over het behoud van de Harense identiteit en de voorzieningen.
  • Oneens omdat het Provinciaal bestuur zich richting Haren niet aan de toezeggingen houdt, zich regentesk en schofferend gedraagt, geheel in tegenspraak met het eigen collegeakkoord, beloftes aan Haren en vele uitspraken in de media.
Handen af van Haren zorgt voor hulp en tips bij het schrijven van zienswijzen en protestbrieven. Voorlichtings- en schrijfavond Om met hulp van het platform een zienswijze op te stellen: woensdag 12 oktober in Astoria in Haren, inloop 19:30, start 20:00 uur. Een tweede avond voor de inwoners van Glimmen, Noordlaren en Onnen wordt gepland in “De Groenenberg” te Glimmen, direct na de herfstvakantie. Het platform heeft de coalitiepartijen (CDA, D66 en GVH) uitgenodigd op deze avond een toelichting te geven op het hoe en waarom van hun handelwijze in de herindelingskwestie. Aan deze uitnodiging is gehoor gegeven. De aanwezigen krijgen volop de kans vragen te stellen. Platform handen af van Haren roept alle belangstellenden uit de gemeente Haren op om deze avond aanwezig te zijn. Houd de agenda op onze website in de gaten: www.handenafvanharen.nl    

Harener Weekblad