Open dag azc Onnen

ONNEN - Op zaterdag 24 septembervan 12.00 – 16.00 uur is er een landelijke Open azc dag. Bijna 80 asielzoekerscentra in het land openen hun deuren om belangstellenden een indruk te geven van het wonen en werken op een azc. De landelijke Open azc dag is een initiatief van het COA en VluchtelingenWerk Nederland.

Omwonenden en andere belangstellenden worden tijdens de open dag uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners. Ontmoeting staat centraal. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Daarnaast vertellen organisaties die werkzaam zijn op een azc meer over hun werkzaamheden in de asielprocedure; het opvangen en begeleiden van (ex) asielzoekers. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). In de provincie Groningen zijn de volgende locaties geopend: Delfzijl, locatie Zeevaartschool, Zwet 1 in Delfzijl Bellingwolde, Hoofdweg 261 in Bellingwolde Musselkanaal, De Brink 7 in Musselkanaal (vanaf 10.00 uur) Onnen, Dorpsweg 67a in Onnen opvanglocaties Ter Apel, Ter Apelervenen 4 in Ter Apel Meer informatie over de activiteiten per locatie kunt u vinden op www.openazc.nl