Pijn heb je niet alleen!

HAREN - De week van 26 september - 1 oktober 2016 is uitgeroepen tot ‘De Week van de Pijn’. Waarom? Omdat pijn de meest voorkomende  en tegelijk de minst begrepen klacht is. Zaterdag 1 oktober vindt op Beatrixoord UMCG Centrum voor Revalidatie in  Haren een informatiedag plaats.

Veel mensen hebben doorlopend pijn. Dat heeft een enorme invloed op hun dagelijks leven en op dat van hun gezin, familie en vrienden. Het beïnvloedt hun manier van voelen, denken en doen. De Week van de Pijn schenkt landelijk aandacht aan het omgaan met pijn én nieuwe manieren van behandelen waarbij de patiënt de regie in handen heeft. Op de noordelijke informatiedag ‘Pijn heb je niet alleen!’ zijn mensen met chronische pijn en hun familie van harte welkom. Er zijn voordrachten van professionals en van mensen die zelf chronische pijn hebben. En er is ruimte om in gesprek te gaan over verbetering van de zorg. De professionals horen het graag van u. De noordelijke  informatiedag ‘Pijn heb je niet alleen’ op 1 oktober  is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Pijn-Hoop, het UMCG Centrum voor Revalidatie, Nij Smellinghe, Transcare Pijn en Netwerk Chronische  Pijn. De dag bestaat uit twee identieke bijeenkomsten, ’s ochtends in Friesland en ’s middags in Groningen.

Aanmelden

Heeft u chronische pijn? Of bent u familie of andere naaste van iemand met chronische pijn? Dan bent u van harte welkom op de noordelijke informatiedag  ‘Pijn heb je niet alleen!’. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. U moet zich wel even aanmelden. Dat kun u doen op www.pijnnoordnederland.nl. Geef daarbij aan op welke locatie u het programma wilt volgen en met hoeveel mensen u komt. Inschrijving is op volgorde van aanmelding. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u snel aan! 1 oktober, 13.30 tot 16.30, locatie Beatrixoord UMCG Centrum voor Revalidatie Haren