Haren onder curatele?

HAREN - Na het verschijnen van het COELO rapport heeft Haren haar medewerking aan de gemeentelijke herindeling stopgezet. Heeft dit net zulke grote gevolgen als provincie en oppositie doen voorkomen?

Verbeterplan HetHerindelingsontwerp is af maar volgens wethouder Michiel Verbeek staan daarin nog erg weinig concrete afspraken over de fusie met Groningen en Ten Boer. Daarvoor zou een vervolgtraject komen (de bestuursovereenkomst) omverdere afspraken te maken over voorzieningen, lastendruk, groene long en bebouwing. De gemeenteraad heeft er voor gekozen hier niet meer verder aan mee te werken. Het is niet wettelijk verplicht en Haren heeft nu een andere prioriteit: Beterr Haren. Begin 2018 neemt de Tweede Kamer de uiteindelijke beslissing over herindeling. Daarom vindt de coalitie het belangrijk dat er tegen die tijd meer duidelijkheid is over de effecten van het verbeterplan Beterr Haren. In november is dat plan klaar en kan er begonnen worden met de uitvoering. Gaat de gemeente ondertussen door met spoor twee (herindeling) dan verliest ze tijd. “Als je vrijgezel wil blijven moet je niet je trouwerij gaan voorbereiden”, zegt wethouder Michiel Verbeek. Curatele De provincie dreigt nu met zwaar financieel toezicht. Verbeek: “Je mag de term curatele best gebruiken”. De provincie heeft dan meer mogelijkheden om in te grijpen en zal streng toezien op grote uitgaven met langjarige effecten. Maar we kunnen wel alle uitgaven binnen een goedgekeurde begroting doen, zonder toestemming.Bovendien zou Haren vanaf 13 september, wanneer het herindelingsontwerp definitief is vastgesteld, sowieso onder preventief toezicht komen te staan. Dat Haren is gestopt met de onderhandelingen over de herindeling geeft bij veel mensen reden tot bezorgdheid. De vraag is echter of er niet in een later stadium gepraat zou kunnen worden over afspraken tussen de gemeenten. Verbeek: “Die andere twee gemeenten zullen voor die tijd toch niet direct Haren willen uitkleden?” Als ze dat zouden doen worden de verhoudingen ernstig verstoord. Bovendien is er in de coalitie weinig vertrouwen in de afspraken die gemaakt kunnen worden. Hoe hard is een afspraak als de omstandigheden veranderen? De provincie De provincie is echter vastbesloten de herindeling door te laten gaan. Eerst was het argument dat Haren de nieuwe taken op het sociale domein niet aan zou kunnen. Maar de gemeente blijkt dit uitstekend te doen. De aandacht verschoof via bestuurskracht uiteindelijk naar de financiën. Verbeek: “Brouns roept nu: het gaat niet alleen om de financiën maar een paar weken was dat nog wel zo”. In zijn brief van 28 juni schreef hij weinig oplossingen te zien voor de problemen omdat het aanloopt tegen de financiële problemen. Ook in het argument van een economisch sterk Groningen als vijfde stad van Nederland kan Verbeek zich niet vinden: “De sociaal economische motor van dit gebied is het samenwerkingsverband regio Groningen Assen”. Hierin werken gemeenten in de regio rond Groningen en Assen met elkaar samen. Verbeek: “Daar zou alle energie naar uit moeten gaan. Dan mobiliseer je energie en inspiratie, bij herindeling mobiliseer je tegenkracht”. Groningen is volgens Verbeek de enige provincie die de herindelingen van bovenaf oplegt, in andere gemeenten gaat het van onderaf, dus als vrije keuze van de betreffende gemeente. Er wordt vastgehouden aan het idee dat er van de 23 gemeenten in Groningen 7 of 8 gemaakt worden en volgens Verbeek is men bang dat als Haren niet gaat fuseren er andere gemeenten gaan volgen. “Argumenten doen er niet meer toe”, zegt hij, “het is een heel, heel stevig machtsblok en daarom hebben ze het weleens over het Gallische dorpje Haren. Het is een bolwerk, een stuk beton waar je tegenaan beukt”. Na de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 komt er wat meer duidelijkheid over de toekomst van Haren. Verbeek: “Dan kan er een aardige inschatting gemaakt worden of de wens van Haren om zelfstandig te blijven een kans maakt of dat er ook in de nieuwe Tweede Kamer een ondoordringbaar bolwerk voor herindeling zit. Dan kan de zaak opnieuw bekeken worden”. Helga Kouwenhoven