Burgercomité in actie

HAREN -  Het Burgercomité bestaat niet alleen uit meneer Biezeveld en een handjevol leden, het is een netwerk van een paar honderd mensen die ook hebben bijgedragen aan het COELO onderzoek.

Het COELO heeft onderzocht of de financiële positie van Haren een reden is voor herindeling. Ook werd het ombuigingspakket (het rapport Beterr Haren) onder de loep genomen. De conclusie is dat de financiële positie geen acuut probleem vormt en dat het ombuigingspakket de gemeente voldoende kan versterken. Gustaaf Biezeveld, de woordvoerder van het burgercomité, twijfelt niet aan de onafhankelijkheid van COELO. Het is een stichting zonder winstoogmerk en onderdeel van de universiteit. Het instituut heeft een hoog aanzien in Nederland.Het COELO onderzoek uit 2014 over de financiële gevolgen van herindeling is zelfs besproken in de Tweede Kamer. Biezeveld heeft daarentegen wel zo zijn twijfels aan het tweede rapport dat het bureau B&A maakte in opdracht van de Provincie. B&A heeft in juni 2016 het gemeentelijke planBeterr Haren getoetst. De gemeente is daarover tevoren niet geïnformeerd. Ook op andere punten heeft het bureau volgens Biezeveld niet voldaan aan de gedragscode voor organisatieadviesbureaus. Biezeveld: “Het onderzoek is niet gebaseerd op feiten maar op aannames die telkens weer negatief uitvallen voor Haren”. Volgend het Burgercomité heeft B&A de klacht niet afdoende kunnen weerleggen. Enkele oppositiepartijen van Haren oefenen druk uit op de politiek om toch te fuseren met Groningen. Van de burgerraadpleging wordt gezegd dat deze ging over een keuze tussen fusie met Tynaarlo of met Groningen en dat men daar nu anders over is gaan denken. Biezeveld: “Het ging over het voorlopige raadsbesluit van 2013 om met Groningen en Ten Boer samen te gaan. Eens of oneens, heel duidelijk. Daarnaast was er een overduidelijke verkiezingsuitslag: de partijen die niet naar Groningen wilden hebben de meerderheid in de raad behaald. Die uitspraken van de kiezers gelden nog steeds. Gemeenteraadsleden worden gekozen voor vier jaar, niemand zegt dan: hebben jullie nog voldoende basis om raadslid te zijn?”. Biezeveld ziet in wat er nu op tafel ligt geen meerwaarde van een groot Groningen voor de inwoners en ondernemers van Haren. Ook Groningen heeft een zwakke financiële situatie en Ten Boer is een artikel 12 gemeente. Het COELO rapport ziet het bij elkaar zetten van drie arme gemeenten niet als oplossing van dit probleem. Biezeveld: “Groningen heeft geen ombuigingsprogramma en Haren heeft meer mogelijkheden om zichzelf weer in een goede situatie te brengen dan de stad”. Het Burgercomité is erg teleurgesteld in de Provincie. Gedeputeerd Patrick Brouns ontkent nu dat de financiën doorslaggevend waren om Haren te dwingen tot fusie. Toch is hij daar in een eerder artikel voor het Harener Weekblad vrij duidelijk over geweest. In het provinciale collegeakkoord staat dat er meer geluisterd zou gaan worden naar de burgers maar daar is weinig van te merken. Biezeveld: “Wij hebben ons altijd ingezet voor het realiseren van een bestuurlijke toekomst zoals de inwoners die willen. Wij vinden dat er geluisterd moet worden naar de inwoners en het spel eerlijk en op basis van argumenten moet worden gespeeld! Dat is nu beslist niet het geval”. Wie zich ook wil aansluiten bij het netwerk kan zich aanmelden via info@harenbeslist.nl Helga Kouwenhoven