Komt Tijd Komt Raad

GRONINGEN - Op verzoek van de Partij voor de Vrijheid, Het Groninger Belang, de Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden is een extra statenvergadering uitgeschreven waarin het College van Gedeputeerde Staten zal worden gevraagd om haar voorgenomen besluit tot een gedwongen fusie van de gemeente Haren met de gemeente Groningen en Ten Boer uit te stellen.

Er zal door deze partijen een motie worden ingediend waarin om uitstel van dat besluit zal worden gevraagd, opdat de gemeente Haren de tijd krijgt  om het ombuigingspakket uit te voeren waardoor deze gemeente haar huidige en toekomstige taken naar behoren uit zal kunnen voeren. Mocht de gemeente Haren er niet in slagen om de problemen op te lossen dan zou alsnog tot een fusie met de gemeente Groningen en Ten Boer  kunnen worden besloten. T. van Kesteren (PVV), B. Schmaal (GB), A. Voerman (PvdD) en B. Zwiers (PvhN)