Coalitiepartijen Haren richten zich op uitvoering Beterr Haren

HAREN - Nu ook onderzoek van het COELO heeft bevestigd dat er in Haren geen acuut financieel probleem is en met politieke wil de financiën verder op orde te krijgen zijn, besluiten de Harener coalitiepartijen D66, Gezond Verstand Haren en CDA dat Haren zich voluit gaat inzetten op de uitvoering van Beterr Haren. Haren heeft constructief meegewerkt aan het herindelingsontwerp en daarmee is deze fase afgerond.

Gedeputeerde Staten boden Haren in maart 2016 de mogelijkheid de knelpunten op te lossen. De coalitiepartijen zijn van mening dat Beterr Haren en het bijbehorende ombuigingsplan het ‘Nee, tenzij…’ overtuigend hebben omgebogen in een ‘Ja, het kan!’ Het herindelingsontwerp dat op initiatief en onder verantwoordelijkheid van de Provincie gemaakt wordt, is voltooid. Daarmee is de medewerking aan dit spoor ten einde. De coalitie verzoekt het college in een motie, af te zien van medewerking aan mogelijke vervolgtrajecten in het kader van herindeling en GS te vragen de arhi-procedure voor de gemeente Haren te stoppen omdat voldoende aangetoond is dat Haren de knelpunten kan oplossen. De inzet van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie dient zich te richten op de uitvoering van Beterr Haren.