Zonovergoten start Harens cultureel seizoen

HAREN -  Een Dickens Award, een heuse Harense dichtbundel, een nieuw exemplaar van het beeldhouwwerk De Schakers en vele honderden Hareners op de been om de start van een nieuw cultureel seizoen te beleven. De zonovergoten 34ste editie van de Harense Kunst- & Cultuurmarkt mocht zich verheugen in grote publieke belangstelling.

In de Dorpskerk reikte cultuurwethouder Mathilde Stiekema de Dickens Award, de tweejaarlijkse gemeentelijke cultuurprijs aan oud-voorzitter van de Culturele Raad Haren (CRH), mevrouw Gaby Poell. Naast haar verdiensten voor de CRH maakte en maakt zij deel uit van tal van besturen van culturele en maatschappelijke organisaties. De Commissie Letteren van diezelfde CRH presenteerde de bundel ‘Haren verbeeld!’ met poëzie- en prozabijdragen van maar liefst zestig Hareners. De fraai vormgegeven bundel is bij de boekhandel te koop voor een bescheiden bedrag. Ondertussen stroomde de Harener dorpskom vol. Rond de honderd marktkramen waren gevuld met kunst van uiteenlopende soort. In andere kramen timmerden cultuur-historische organisaties aan de weg. CKC ’t Clockhuys dat zijn Open Huis jaarlijks laat samenvallen met de Kunst- & Cultuurmarkt, vulde onder meer het podium aan de Brinkhorst met orkestjes van docenten en leerlingen. Balletscholen dansten te midden van steeds voller wordende terrassen. Dit keer had de organisatie – een speciale commissie van de CRH – ook het schoolplein aan de Kerkstraat benut. Met een douceurtje van het Dorpsfonds Haren waren straattheaterartiesten ingevlogen, die bij elke voorstelling veel publiek trokken. In de hal van ‘t Clockhuys raakte een andere wethouder actief. Mariska Sloots met sport in haar portefeuille onthulde het beeld ‘De Schakers’. Vorig jaar was de eerste versie van dit beeld van Jaap van Meeuwen onthuld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Schaakclub Haren. Dat beeld stond op het schoolplein. Het bleek niet hufterproof bevestigd te zijn. Gelukkig bezat de beeldhouwer de mal nog en zo kon een tweede versie worden gemaakt. De wethouder wist het zeker: ‘Dit beeld zal op deze plaats minstens zo lang blijven staan als de schaakvereniging oud is.’   Hein Bekenkamp