Peter Petersenschool krijgt energielabel A

HAREN - In het kader van energiebesparing heeft de gemeente Haren alle scholen onderzocht op energieprestaties. Dat leidt tot een zogenaamd energielabel. Het label geeft aan welke energiebesparende maatregelen zijn genomen en welke nog mogelijk zijn. De score loopt van G (zeer slecht)  tot A++ (zeer goed). De Peter Petersenschool heeft daarbij het label A gekregen.

Wethouder Michiel Verbeek heeft het label recent uitgereikt aan directeur Tom Verbeek. De Peter Petersen scoort daarmee als een van de besten van de gemeente. Alleen recent gebouwde scholen hebben een vergelijkbare score. De Peter Petersenschool heeft in 2014 162 zonnepanelen op het dak geplaatst. Daarbij kan vrijwel geheel voorzien worden in de behoefte aan elektriciteit van de school. De panelen brengen ongeveer 37.000 kWh per jaar op. Dat komt overeen met het gebruik van ongeveer 10 gemiddelde huishoudens. De school is daarmee een van de eerste scholen in het Noorden die op deze schaal zonne-energie toepast. Voor de plaatsing hoefde het schoolbestuur geen investering te betalen. Wel is een contract aangegaan met de eigenaar van de panelen (Rooftop Energy) voor het afnemen van de geleverde stroom. De stroomprijs is concurrerend met de huidige elektriciteitsprijzen. Het schoolbestuur loopt hierdoor bijna geen technisch en financieel risico. Er is geen gebruik gemaakt van subsidie. Het schoolbestuur heeft voor dit systeem gekozen omdat duurzaamheid een van de uitgangspunten van het Jenaplan onderwijs is. Ook speelt het een rol bij het lesprogramma waarbij kinderen bewust worden gemaakt van de energie- en klimaatproblematiek. In entree van de school kan afgelezen worden hoeveel stroom er opgewekt is. Ook kunnen op een computergrafieken getoond worden van de geleverde energie. In het kader van de Energy Challenge hebben leerlingen aanvullende energie-maatregelen onderzocht en uitgevoerd op de Peter Petersenschool. Deze moeten op korte en lange termijn de school nog duurzamer maken dan ze al is.