Het scholenproject van de Linde

HAREN - In de laatste schoolweek is de pilot van het scholenproject van afgerond in de gemeente Haren, waarin leerlingen uit groep 8 van de basisscholen werden uitgenodigd het nieuws bij te houden. Vorige week ontving groep 8 van OBS De Linde hun ingelijste redactiepagina tijdens de afsluitende pannenkoeken lunch met de hele school.

Het Harener Weekblad gaf leerlingen van groep 8 in de gemeente Haren de mogelijkheid een eigen pagina te maken in deze krant. De leerlingen van groep 8 van een basisschool schrijven dan  artikelen over dingen en zaken uit hun directe omgeving en/of interviewen mensen die zij kennen of die zij willen leren kennen. Zoals de trainer van de voetbalclub, de burgemeester, een vader of moeder met een interessant beroep of hobby, een lokale sport-topper, etcetera. Kinderen kunnen hun talenten laten zien op het gebied van schrijven, tekenen en fotograferen en filmen. OBS De Linde deed als derde basisschool uit de gemeente Haren mee aan het scholenproject. Vorige week was hun gemaakte redactiepagina te lezen in het Harener Weekblad. Ook gingen zij de straat op en interviewden op de vrijdagsmakrt standhouders en voorbijgangers, het filmpje van vier minuten is te bekijken op de site. Volgend jaar willen ze weer meedoen met het scholenproject, dan gaan zij zich wel beter voorbereiden geeft de meester van groep 8 aan. De andere twee deelnemende scholen, CBS De Borg en OBS De Wissel, gaven ook aan weer deel te willen nemen aan het scholenproject.