Provincie dwingt tot fusie

HAREN -  In het voorjaar van 2017 wordt de herindeling van Groningen en Haren besproken in de Tweede Kamer. De verwachting is dat het fusievoorstel zal worden aangenomen, ondanks de grote weerstand in Haren. Patrick Brouns, gedeputeerde van de Provincie Groningen en inwoner van Haren, legt uit waarom besloten is Haren tot fusie te dwingen.

Eigenlijk had de huidige gemeenteraad van Haren in 2015 al besloten dat zelfstandig blijven niet meer kon, legt hij uit. Er werd onderzocht of er een fusie met Tynaarlo mogelijk was. Toen Tynaarlo het voorstel afwees is er zonder nader onderzoek besloten dat Haren zelfstandig zou blijven. Omdat de Provincie een onderbouwing wilde heeft de gemeente het adviesbureau B&A in de arm genomen. Conclusie van B&A: zelfstandigheid is zeer risicovol. Daarvoor waren twee redenen: de financiële situatie en de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie. Voor bezuinigingen is volgens Brouns weinig ruimte omdat het budget voornamelijk opgaat aan het uitvoeren van de wettelijke taken. De vrije ruimte die over blijft is zo ongeveer 5,5 miljoen euro en daar zou maar liefst drie miljoen op bezuinigd moeten worden. Voor het verbeteren van de gemeentelijke organisatie zou volgens B&A geïnvesteerd moeten gaan worden. Brouns: “Vanwege de financiële situatie is daar geen geld voor, dus je zit een cirkel waar je nooit meer uit kunt breken”. De gemeente Haren heeft een plan geschreven, het rapport “Beterr Haren” met voorstellen tot verbetering. Volgens Brouns biedt dit rapport te weinig concrete oplossingen. “Het is een beschrijving van wat we gaan doen, maar er staat niet in waarop we dan gaan bezuinigen en hoe we gaan investeren in de kwaliteit van de organisatie als daar geen geld voor is”, zegt Brouns. Volgens hem betekent dat bezuinigingen op sport, cultuur en groen, want dat is de vrije ruimte van de gemeente. Wat zou er gebeuren als Haren toch zelfstandig zou blijven? “Ik ben ervan overtuigd dat Haren in een situatie zou komen waarin ze het niet redden”, zegt Brouns. Wettelijk gezien kan Groningen de eerste jaren na de fusie met Ten Boer geen nieuwe herindeling meer opstarten, dus zou er geen alternatief meer zijn. Brouns: “Dan wordt Haren misschien wel een artikel 12 gemeente en wordt er door het rijk een streep gezet door de sportvoorzieningen en de culturele voorzieningen”. Maar gaat Haren er niet op achteruit door te fuseren met een gemeente waarvan veel twijfels zijn over de financiële positie? Volgens Brouns is er geen enkele reden ook Groningen door een onderzoek te halen: “Op een begroting van 1,1 miljard is het makkelijker om drie miljoen euro te vinden dan op een begroting van 56 miljoen”. Ook heeft Groningen volgens Brouns geen reden Haren vol te gaan bouwen. De stad heeft er belang bij de groene entree intact te laten en heeft zelf genoeg bouwgrond in de buurt van de stad. Juist als Haren zelfstandig blijft en er financieel iets moet gebeuren wordt er volgens hem algauw gekeken of er grond verkocht kan worden. Door veel Harenaars wordt het ingrijpen van de Provincie als ondemocratisch ervaren omdat een grote meerderheid van de inwoners tegen een fusie is. Brouns: “Ik begrijp dat gevoel wel, tegelijkertijd is het zo dat wij op basis van de wet handelen. Toen Deloitte naar het rapport Beterr Haren had gekeken en geen vertrouwen uitsprak dat de problemen opgelost kunnen worden de komende jaren, vonden wij als Provincie dat wij onze verantwoordelijkheid moesten nemen door in te grijpen”. Volgens Brouns moet er nu goed gekeken worden naar wat er belangrijk is voor de gemeente Haren, wat ze in de nieuwe gemeente terug wil zien. Brouns: “Dat zou ik het college van Haren ook absoluut mee willen geven: maak daar goede afspraken over, dat Haren Haren blijft, als wijk van een nieuwe gemeente!”. Helga Kouwenhoven