Nieuwe buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) aan de slag

HAREN -  Per 11 juli 2016 heeft de gemeente Haren drie nieuwe BOA’s. Zij vervangen de BOA’s die eerder via Veiligheidszorg Noord ingehuurd werden.

De drie buitengewoon opsporingsambtenaren houden zich voornamelijk bezig met toezicht en handhaving in de openbare ruimte op grond van de geldende regels van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).  Hierbij valt te denken aan handhaving bij overlast, toezicht bij evenementen en het aanspreken van overtreders ten aanzien van bijvoorbeeld zwerfafval en parkeerovertredingen buiten de betaalde parkeerplaatsen. Op de betaalde parkeerplaatsen zoals het Haderaplein, Achter de Molen en de Kroonkampweg controleren parkeercontroleurs van de gemeente Haren. De nieuwe BOA’s zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Haren: 14 050.