Zomerschool op het Alfa-college

GRONINGEN - Na een succesvolle pilot in 2015, heeft het Alfa-college besloten dit jaar door te gaan met de zomerschool in Groningen. De deelnemers krijgen op een leuke manier bijles in taal en rekenen. Dit jaar start voor het eerst ook een groep inburgeraars en NT2-studenten, voor wie Nederlands niet hun moedertaal is. Op dit moment zijn er ongeveer 15 aanmeldingen voor de groep Entree-mbo en circa 90 aanmeldingen voor de groep Educatie.

De zomerschool start 18 juli en is bedoeld voor nieuwe en bestaande studenten van het Alfa-college die moeite hebben met rekenen of taal. Docenten met passie voor hun vak gaan de deelnemers uitdagen en bijspijkeren. Naast traditionele lessen wordt de stof ook op creatieve, sportieve of culinaire wijze aangeboden. Taal en rekenen worden op een speelse manier in opdrachten verwerkt. Bijvoorbeeld tellen aan de hand van karateoefeningen, je eigen bedrijf starten, een GPS-speurtocht, etc. Deze aanpak bleek vorig jaar zeer succesvol. Vooral studenten die in het nieuwe schooljaar starten met een mbo-opleiding op niveau 2, kunnen op de zomerschool terecht. Tijdens het intakegesprek bij het Alfa-college worden deze studenten gewezen op de zomerschool. Deelname is vrijwillig: de student besluit dus zelf of hij wil meedoen.

Speurtocht

Twee studenten die vorig jaar meededen aan de zomerschool, kijken er met plezier op terug. Cynthia: “Ik wilde graag bijles voor rekenen. Ik had al een tijdje geen les gehad in rekenen, dus het was voor mij een opfrismoment. De zomerschool was echt leuk; we hadden een gezellige groep en deden leuke dingen. Ik vond de speurtocht door het bos het leukst. En met rekenen heb ik er wel iets aan gehad.” Ook Anissa had moeite met rekenen. “Ik wilde oefenen met hoofdrekenen, want daar ben ik niet zo goed in. Ik heb een aantal rekentrucjes geleerd, wat helpt. En verder was het heel gezellig!”

Start zomerschool

Een eerste groep bestaat uit jongeren die willen instromen op mbo niveau 2. Zij starten in de eerste en de laatste week van de zomervakantie: 18 t/m 22 juli en van 29 augustus t/m 2 september 2016. Voor deze groep zal de nadruk liggen op rekenen en taal. De tweede groep, en nieuw dit jaar bij de zomerschool, bestaat uit deelnemers van educatieve trajecten, inburgering en NT2-trajecten die gedurende de gehele zomervakantie een aanbod zullen krijgen. Voor deze groep zal de nadruk liggen op taal, maar ook rekenen en algemene leervaardigheden komen aan bod. De zomerschool is gratis voor studenten van het Alfa-college en wordt gefinancierd uit zogeheten VSV-middelen, maatregelen die voortijdig schoolverlaten tegengaan.