Informatiebijeenkomst gemeentelijke herindeling

GRONINGEN - Provincie Groningen houdt een informatiebijeenkomst over de gemeentelijke herindeling voor de inwoners uit de gemeenten op woensdag 13 juli in het provinciehuis in Groningen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben bekend gemaakt dat zij het wenselijk vinden dat de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer per 1 januari 2019 een nieuwe gemeente gaan vormen. De provincie wil het herindelingsontwerp samen met de gemeenten opstellen en de inwoners goed informeren maar ook inhoudelijk betrekken bij dit proces. Tijdens de bijeenkomst licht de provincie toe waarom zij het wenselijk vindt dat de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samen verdergaan. Ook komen de stappen aan de orde die bij dit herindelingsproces horen en de rol die de gemeenten en de inwoners hierin spelen. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Later deze zomer volgen in elke gemeente nog bijeenkomsten om met de inwoners inhoudelijk in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe gemeente. En ook verderop in dit jaar gaan de provincie en de gemeenten nog bijeenkomsten organiseren om inwoners wederom te betrekken bij dit proces. De informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 13 juli 2016, van 20.00 – 22.00 uur in het provinciehuis in Groningen (inloop vanaf 19.30 uur).