Slachtofferhulp in het Noorden

HAREN - In de rubriek De Ontmoeting is deze week Annelies Hofmann (37), teamleider bij Slachtofferhulp Nederland in Groningen aan het woord.

Annelies Hofmann woont in Haren samen met Gertjan en hun drie zoon: Teun (6), Melle (3) en Siem (10 maanden). Sinds 2008 werkt Annelies als teamleider Algemene Dienstverlening bij Slachtofferhulp Nederland in Groningen. Daar werkt zij samen met een team van 10-15 enthousiaste vrijwilligers. Heeft Slachtofferhulp Nederland meerdere locaties? Slachtofferhulp Nederland is een landelijke organisatie. Het landelijk kantoor bevindt zich in Utrecht en verspreid over het land bevinden zich tientallen locaties van waaruit onze dienstverlening geboden wordt. In de provincie Groningen zijn drie locaties voor de afdeling Algemene Dienstverlening: in de stad Groningen, in Delfzijl en in Veendam. Daarnaast bevindt zich in Groningen een tweede locatie, van onze afdeling Actieve Benadering. Wat doet slachtofferhulp allemaal en voor wie? Wij ondersteunen slachtoffers, getuigen en nabestaanden bij het omgaan met de gevolgen van een misdrijf of verkeersongeluk. Alle dienstverlening is kosteloos. Slachtofferhulp Nederland werkt met betaalde en onbetaalde krachten. Ik zal een voorbeeld geven van de afdelingen waarbinnen gewerkt wordt met onbetaalde krachten: wanneer iemand slachtoffer wordt van een woninginbraak en daar aangifte van doet bij de politie, worden diens gegevens doorgestuurd naar Slachtofferhulp Nederland. Onze afdeling Actieve Benadering belt deze mensen op om te horen hoe het met hen gaat, om uitleg te geven over onze kosteloze dienstverlening en om samen te bekijken of er hulpvragen liggen naar aanleiding van de gebeurtenis. De vervolghulp wordt geboden door de afdeling Algemene Dienstverlening. Tot slot kunnen hulpvragers ondersteuning ontvangen bij het verhalen van materiële en immateriële schade door onze medewerkers van de Juridische Dienstverlening. Kan je wat meer vertellen over jouw werkzaamheden? Ik vind mijn baan bijzonder veelzijdig. Enerzijds richt ik mij op de ondersteuning van het team en de individuele teamleden en anderzijds ben ik veel bezig met interne beleidsontwikkeling, de implementatie daarvan en onderhoud ik veel externe netwerkcontacten. Teamleiders zijn ook actief buiten kantoortijden en in het weekend. We worden dan opgeroepen door de politie om de inzet van onze dienstverlening in acute situaties te coördineren. Waarom heb je voor dit werk gekozen? Van huis uit ben ik maatschappelijk werker. Ik heb jaren als hulpverlener gewerkt, maar had altijd al belangstelling voor het management vak. Ik vind veel voldoening in het werken voor een organisatie met een maatschappelijk belang. Hoe groot is het team? Mijn team bestaat momenteel uit 8 leden. De diversiteit is groot: er werkt een aantal 65-plussers, er werken veertigers en er werken net afgestudeerde maatschappelijk werkers. Zijn er ook mensen uit Haren als vrijwilliger werkzaam? Jazeker! Twee teamleden wonen in het dorp. Kan je wat vertellen over het werk van de vrijwilligers? Vrijwilligers binnen de afdeling Actieve Benadering doen telefonische intakes met slachtoffers, getuigen en nabestaanden, verstrekken informatie en bieden hen eerste handvatten en tips. De vrijwilligers Algemene Dienstverlening verzorgen het vervolgcontact met de hulpvrager. Ze helpen hem/ haar de draad van het leven weer op te pakken door emotionele en praktische ondersteuning te bieden. De gesprekken kunnen bij de hulpvrager thuis plaatsvinden of op de locatie van Slachtofferhulp Nederland. Deze vrijwilligers nemen volgens een rooster deel aan de 24-uurs bereikbaarheidsdienst, waarin zij mensen in acute situaties ondersteunen op emotioneel gebied. Tot slot bieden de vrijwilligers binnen de afdeling Juridische Dienstverlening ondersteuning bij het verhalen van schade, geven ze uitleg over het strafproces en begeleiden ze slachtoffers naar de rechtzaak indien nodig. Wanneer kom je in aanmerking om bij Slachtofferhulp te werken? Slachtofferhulp Nederland vraagt veel van haar medewerkers. Onze vrijwilligers hebben dan ook een belangrijke plaats binnen de organisatie. Uiteraard staat voorop dat men oprechte belangstelling in een ander heeft. Men moet goed kunnen luisteren en zich kunnen inleven in een ander, ook met andere normen en waarden. Men moet goed kunnen samenwerken en inzetbaar zijn in crisissituaties, ook buiten kantooruren. Voor het werken binnen de Algemene Dienstverlening in de provincie Groningen geldt een minimum leeftijd van 21. Men functioneert minimaal op MBO-niveau en kan met een computer overweg. Uitgebreide kennis over de zorg aan slachtoffers is niet nodig: men wordt uitgebreid getraind om dit werk te kunnen doen. Hoe gaan jullie om met indrukwekkende verhalen? Het is belangrijk om een open en prettige sfeer te hebben in een team, zodat men dergelijke zaken met elkaar durft te delen. Dat gebeurt vaak ad hoc, maar er wordt ook gelegenheid geboden tijdens teamvergaderingen en individuele besprekingen met de teamleider. Hoe worden jullie ingeschakeld? In de meeste gevallen is de aangifte het startpunt. Van daaruit worden gegevens zoals hiervoor beschreven naar onze organisatie doorgestuurd. Dat gebeurt allemaal geautomatiseerd. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met de politie. Met betrekking tot de privacy van burgers is het juridisch helemaal afgedicht. Hulpvragers melden zichzelf ook wel aan via 0900-0101, ons landelijke telefoonnummer. Soms melden andere organisaties hun cliënten aan bij ons. In acute situaties worden we gebeld door Officiers van Dienst of de meldkamer van politie. Waar kunnen mensen jullie bereiken? Onze website, www.slachtofferhulp.nl, bevat ontzettend veel informatie voor mensen die betrokken zijn geweest bij een misdrijf of verkeersongeval. Daarnaast kan men er informatie vinden over het werken bij Slachtofferhulp Nederland. Ons landelijk telefoonnummer staat open voor alle vragen met betrekking tot onze organisatie en haar dienstverlening: 0900-0101. Wilt u nog iets kwijt? In het Noorden wordt gezocht naar nieuwe vrijwilligers voor de afdelingen Actieve Benadering en Algemene Dienstverlening. Op onze website kan men de locaties vinden waarvoor dat geldt.