Over dromen en ecologische ambities

HAREN - In de rubriek Handel & Wandel zijn ondernemers uit de gemeente Haren aan het woord. Deze week vertelt algemeen manager Geert Naber van de Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren over dromen en ambities.

Geert Naber is sinds vijfenhalf jaar de algemeen manager van De Mikkelhorst. Naber: “Vroeger was De Mikkelhorst afhankelijk van drie zorginstellingen en faciliteerden we alleen. Nu staan we geheel op eigen benen. We werken met zijn allen hard om onze ambities waar te maken. Ons gehele team zet daar dagelijks z’n schouders onder”. En die zijn op een aantal fronten best groot, zo blijkt verderop in dit artikel. Op de Mikkelhorst zijn tussen 55 en 60 deelnemers (begeleid werken) actief. De Stichting heeft 12 medewerkers in loondienst en kan bogen op de hulp van zo’n 70 vrijwilligers . “Wij denken niet in doelgroepen maar in mensen en iedereen tussen de 15 en 65 jaar kan daarbij een bijdrage leveren. Het helpt daarbij ontzettend om juist dat te doen waar je interesse naar uit gaat en je passie ligt”, legt Naber uit. Naber: “De Mikkelhorst is een sociale onderneming geworden. We willen zo min mogelijk afhankelijk zijn van zorggelden. Daarbij werken we vaak op basis van wederkerigheid. Zorg jij goed voor de ander, dan zorgt de ander ook goed voor jou”. De Mikkelhorst hanteert zes werkvelden; Groen, Dier en Voeding zijn de belangrijkste. Daarna komen Techniek, Facilitair & Vervoer en Educatie & Recreatie. Ze voeden elkaar onderling. Zo zorgen Groen en Dier bijvoorbeeld voor de aanvoer naar keuken en winkel en zorgt Dier weer voor Groen (mest van de dieren). Dat de inwoner van Haren ook kan profiteren van de werkvelden blijkt wel uit de vele producten die men in de Pluktuin vers kan plukken en het vlees dat men in de Landwinkel kan kopen. Zonnepark bij de Mikkelhorst? Momenteel is Naber bezig een droom van de Mikkelhorst te verwezenlijken. Naber: “Samen met deskundigen zoals het ingenieursbureau ROM3D proberen wij een zonnepark te realiseren in het buitengebied van de Mikkelhorst. Geen volgebouwd geheel zoals je vaak in Duitsland ziet maar een combinatie van zonnecollectoren, dieren als varkens, runderen en kippen en fruit- en notenbomen. En daar kunnen mensen dan gewoon tussen door lopen en genieten”. De droom van Naber is dat bedrijven en inwoners van Haren (lokaal) gaan investeren in het project maar ook profiteren van de duurzaam verkregen energie, de noten en vruchten en het verkregen vlees. Voor de deelnemers van de Mikkelhorst levert het werk in het Zonnepark ongetwijfeld ook veel energie op. “Het is voor boeren, burgers en buitenlui toch een genot om te werken aan zo’n prachtig project”, aldus Naber. De Mikkelhorst streeft er naar zijn ecologische ambities parallel te laten lopen aan de duurzaamheids doelstellingen van de gemeente Haren. “Door met gemeente en/of de provincie samen te werken maken we de kans van slagen groter”.