Succes voor leerlijn Techniek, Talent & Energie

GRONINGEN - De nieuwe leerlijn Techniek, Talent & Energie van de Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen bestaat uit een pakket rond het thema energie voor elke groep in het basisonderwijs.

Het gehele onderwijsprogramma wordt aangeboden als een spannend avontuur en bestaat uit (voorlees)boeken, ontdek- bouw- en taalopdrachten, kringgesprekken, onderzoek in en buiten de klas, zang en spel. Ook de ouders worden bij de uitwerking van de opdrachten betrokken. De deelnemende scholen hebben het programma vanaf komend schooljaar standaard in hun curriculum opgenomen voor de groepen 1 t/m 8. De ervaringen van de leerkrachten zijn nu al positief: Laagdrempelig, eenvoudig toe te passen en de kinderen zijn opvallend enthousiast. Inmiddels wordt de doorlopende leerlijn al door 150 scholen in Groningen en Drenthe gebruikt, maar er komt steeds vaker een vraag vanuit de rest van het land. Daarom komt met ingang van schooljaar 2016-2017 de leerlijn beschikbaar voor alle Nederlandse scholen. De provincie Drenthe stelt 150 vouchers van € 750, - ter beschikking voor basisscholen die gebruik maken van de leerlijn TT&E. De provincie vindt dat de leerlijn een goede start is om jonge kinderen bewust te maken van de thema’s energie en duurzaamheid. Daarnaast heeft de Provincie Drenthe aan de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool gevraagd om een lessenserie te ontwikkelen waarin leerlingen zich in een zo vroeg mogelijk stadium bewust worden van de manier waarop mensen met ruimte en grondstoffen omgaan. Kinderen wordt dan geleerd om na te denken over manieren waarop het anders en duurzamer kan. Daarom wordt onder de noemer ‘Duurzaam Drenthe’ momenteel een aparte serie lessen ontwikkeld als aanvulling op de leerlijn Techniek, Talent & Energie. Medio schooljaar 2016-2017 is deze aanvullende lessenserie beschikbaar voor alle TT&E scholen in Drenthe.