Presentatie Syrië op Maartenscollege

HAREN - Op het Maartenscollege gaven Hayat Saleh uit Eelde en Samar Albawab uit Haren maandag 27 juni een presentatie over Syrië aan de leerlingen van Havo 2 tijdens het vak levensbeschouwing & maatschappijleer (L&M) van juf Gonda Kooij.

Hayat en Samar leerden elkaar als vluchteling kennen op het AZC Onnen kennen. Uiteindelijk hebben zij beiden hun verblijfsstatus gekregen en een woning. Het idee voor deze presentatie kwam van Samar, zij was docente in Damascus. Margarita González begeleidde dit initiatief van begin tot eind. Margarita werkt als vrijwilliger bij het COA en helpt op het AZC Onnen daar waar ze kan. Ze is van oorsprong Chileense en woont al jaren met haar twee opgroeiende dochters in Haren. Margarita: "Ik weet welke moeilijke wegen er gelopen moeten worden als je als vluchteling naar Nederland komt". Tineke Meerveld verzorgde de vertalingen en correcties. Juf Gonda was erg blij met het bezoek van Hayat en haar kinderen en Samar aan haar klas. Gonda geeft Frans en levensbeschouwing en Maatschappijleer. Vanaf klas 1 krijgen de leerlingen op het Maartens religie-onderwijs, daarmee onderscheidt het Maartenscollege zich. In haar klas heeft ze ook een leerling met Syrische ouders. De leerling zelf is in Nederland geboren. Hij stelde zichzelf voor in het arabisch. Hayat had haar zoon Achmed en dochter Lina meegebracht naar de presentatie. Hayat gaf als eerste de presentatie over Syrië in het Engels. Samar gaf de presentatie aan de andere Havo 2 klas in het Nederlands. Ik woon de presentatie van Hayat bij. Hayat was docent Engels in Damascus voordat ze met haar zoon en dochter Syrië ontvluchtten. Ze vertelt vol passie over haar geboorteland. De geografie, belangrijkste plaatsen en gebouwen, het onderwijs, de politieke instellingen van het land en het Syrië van nu komen tijdens de digitale presentatie aanbod, ondersteund door mooie foto's van Lina.  Hayat en haar gezin hadden een goed en modern leven in Damascus totdat de situatie zo onveilig werd ze besloten te vluchten. Aan het einde van de presentatie is het tijd voor vragen uit de klas. Het was mooi om te zien hoe de leerlingen met aandacht naar de presentatie luisterden en na wat schroom te hebben overwonnen de vragen kwamen. De vragen met de antwoorden van Hayat, Lina en Achmed maakten veel inzichtelijk voor de leerlingen; dat moslim vrouwen door hun geloof geen handen mogen schudden met een onbekende man, dat vluchtelingen nadat ze hun verblijfstatus hebben gekregen pas mogen werken als ze voldoende zijn ingeburgerd, dus ook de Nederlandse taal voldoende beheersen, dat Achmed economie gestudeerd heeft, dat Lina in haar derde studiejaar zat, Hayat en haar gezin niet hier zijn gekomen voor het geld, maar voor de veiligheid, ze met een bootje zijn gevlucht, ze niet bang zijn dat de IS naar Nederland komt, ze het niet moeilijk vinden de ramadan een maand lang vol te houden, maar het heel gewoon voor ze is, dat het koele Nederlandse weer wel help, ze eten als de zon ondergaat, ze feest vieren als de ramadan voor bij is, ze 5 vijf keer per dag bidden en op de IPhone de richting naar Mekka bepalen, ze Nederlands leren in het talencentrum, dat Achmed veel naar Nederlandse muziek luistert, ze een prachtig leven in Syrië hadden, dat ze zich hier welkom voelen en dat ze graag over Syrië kwamen vertellen om de leerlingen te ontmoeten en informatie over te brengen. Als de les is afgelopen komt een groepje meiden uit de Havo 2 klas nog even naar de sprekers toe om ze te bedanken en te vertellen dat ze respect hebben voor het feit dat ze ondanks dat ze veel hebben meegemaakt toch hun verhaal kwamen vertellen. Kirsten van der Weide