Op pad voor het Nationaal ZorgFonds

HAREN - Er is een campagne gestart in Haren voor de oprichting van een Nationaal Zorgfonds. Afgelopen dinsdag 21 juni ging het actiecomité in Haren op pad om steun te krijgen voor het Nationaal Zorgfonds.

Het Nationaal Zorgfonds staat voor goede zorg, zonder eigen risico en zonder zorgverzekeraars en met tandarts fysiotherapie en ggz in het basispakket. Voor dit initiatief zijn er landelijk al meer dan 30.000 handtekeningen verzameld. Deze campagne is een initiatief vande SP en wordt breed gedragen door bekende zorgverleners. De SP afdeling Haren gaat met het actiecomité de komende maanden namens het Nationaal Zorgfonds langs de deuren om de bewoners van de gemeente Haren te voorzien van de benodigde informatie over het Nationaal Zorgfonds en om steun te vragen. Iedereen, ook niet SPers, kunnen zich hierbij aansluiten. De gesprekken aan de deur verlopen gemoedelijk. De bewoners van de straten die deze avond op het programma staan zijn van te voren al op de hoogte gesteld van het bezoekmiddels een folder. De reacties zijn nagenoeg gelijk: bijna iedereen wil een betaalbare en goede zorg die voor iedereen toegankelijk is. Er wordt veel steun uitgesproken. Ik ben in gesprek met Madeleine Duran, campagneleider Nationaal Zorgfonds in Haren. Waarom is deze campagne voor het Nationaal Zorgfonds belangrijk? Omdat de kosten voor de zorg die gewone mensen moeten betalen aan premies, eigen risico, eigen bijdrage (bijvoorbeeld voor medicijnen) steeds hoger worden. Mensen kunnen dat soms nauwelijksopbrengen want hun inkomen neemt niet toe. Dan besluiten mensen om maar niet naar de dokter of tandarts te gaan en dat vind ik onverkwikkelijk voor zo'n rijk land als Nederland. Zeker als je weet dat er miljarden worden verdiend aan de zorg door zorgverzekeraars, reclame mensen, managers, farmaceutische industrie.Dat maakt het nog erger. Wat betekent deze campagne voor jou persoonlijk? Het is een manier om in actie te komen tegen ongelijkheid en tegen onrechtvaardigheid en voor solidariteit. Dat betekent dat ik ook verantwoordelijkheid moet nemen en iets doen, anders verandert er niets. Hoe kunnen mensen eraan bijdragen dat deze campagne een succes wordt? Mensen kunnen zich bij ons aansluiten door mee te lopen in de wijk, ze kunnen lid worden van ons actiecomité. Zorgverleners en instellingen kunnen lid worden van ons comité van aanbeveling. En iedereen, van jong tot oud, lid of geen lid van een politieke partij, kan in hun eigen omgeving zoveel mogelijk steun vragen aan mensen voor deze actie. Dan ontstaat er een wave, er een golfbeweging, van onderop door de hele samenleving, door alle lagen van de bevolking heen. Als we met z'n allen meedoen dan kan de politiek niet meer om een nationaal zorgfonds heen. Want de zorg is van ons! Het gaat niet zozeer om handtekeningen maar om het creëren van een maatschappelijke beweging. Dus 17 miljoen steunbetuigingen (inwoneraantal 21 maart 2016-cijfer CBS), daar gaan we voor! Wat zijn dan de vervolgstappen? Er komen regionale bijeenkomsten, een grote landelijke manifestatie, demonstratie, en uiteindelijk moet de druk op de politiek zodanig worden opgevoerd dat de marktwerking in de zorg wordt afgeschaft en dat de politiek niet anders kan dan kiezen voor de zorg weer terug bij de overheid, als een Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico voor iedereen, met tandarts fysiotherapie en GGZ in het basispakket. Heb je nog iets toe te voegen? Iedereen in Nederland kan zien dat het geld op de verkeerde plek terecht komt, bij de grote bedrijven, bij mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Tijdens de bankencrisis sprak iedereen er schande van. Banken zijn gered met ons belastinggeld, daarom moeten wij bezuinigen op de zorg. Nog steeds gebeurd er weer het zelfde. Nog steeds verrijken grote bedrijven en overbetaalde mensenzich ten koste van een steeds grotere groep die het moeilijk heeft. En de afgelopen tien jaar zien we dat onder de marktwerking in de zorg, dat is heel schrijnend. U kunt meer lezen over deze campagne en deze actie steunen via info@nationaalzorgfonds.nl Kirsten van der Weide