Stichting Tuingeluk voor iedereen ontvangt gift

HAREN - Dankzij lokale bestuurders van het NUT fonds Groningen en Haren heeft Stichting Tuingeluk voor iedereen onlangs een gift van 1500 euro ontvangen.

Voorzitter Fred de Raden: "Wij zijn heel erg blij met deze gift. Er zijn veel aanmeldingen binnengekomen van mensen die onder de armoedegrens leven, een beperking hebben of niet over een  sociaal netwerk beschikken. De aanvragen hebben betrekking op het weer in orde maken van de tuin. Stichting Tuingeluk heeft nu de capaciteit voor het onderhoud van 40 tuinen en 60 graven."

Sponsortuinen

Stichting Tuingeluk voor iedereen wil heel graag groeien om noch meer mensen te kunnen helpen. Daarom zijn zij opzoek naar kleine 'sponsortuinen', mensen die middels een vrije gift een financiële bijdrage leveren en daarvoor tuinonderhoud van de stichting terug ontvangen. Deelname aan deze 'sponsortuinen' maakt het mogelijk dat de stichting de mensen die zich aanmelden kunnen blijven helpen.

Uitbreiding service

Vanaf september 2016 start de stichting met grafonderhoud. Iedereen die door persoonlijke omstandigheden het onderhouden van het graf of graven niet meer kan of wil uitvoeren kan contact opnemen met de stichting. Uit aanvragen blijkt dat hier, met name onder ouderen, veel vraag naar is. De stichting sluit dan met u een overeenkomst waarin wordt vastgelegd welke bijdrage u per jaar kunt betalen en welk onderhoud u graag wilt.  Deze service kunt u in september terug zien in advertenties, maar u kunt nu al per mail of telefoon contact opnemen met de stichting en een aanvraag indienen. Dit kan via www.tuingelukvooriedereen.nl  of u belt naar 06-30542642.