De Borg in google street view!

HAREN - De afgelopen weken deed groep 8 van CBS DE Borg mee aan het scholenproject in het Harener Weekblad. De leerlingen van groep 8 schreven artikelen over actuele zaken en andere interessante gebeurtenissen/wetenswaardigheden. De artikelen van de leerlingen zijn reeds gepubliceerd in het Harener Weekblad. Ook kunt u ze hier nu lezen.

De borg in google street view!

CBS De Borg is nu in google street view te zien. Op de website is een link zodat je de school vanbinnen en vanbuiten kan zien. Je kan in alle klassen rondlopen. Helaas gaat het nog wel een beetje lastig, bijvoorbeeld als je naar de vide gaat. Daar moet je heel goed uitkijken dat je niet naar beneden valt. Je kan zien dat de foto’s net gemaakt zijn, bijvoorbeeld in groep 8b (op de vide, verste weg als je de trap in de hal op bent gegaan) ligt op het bureau van de meester een musical boekje. Wilt u ook een kijkje nemen in onze school? Ga dan naar www.cbsdeborg.nl Door: onbekend