4 feitjes van Haren

HAREN - De afgelopen weken deed groep 8 van CBS DE Borg mee aan het scholenproject in het Harener Weekblad. De leerlingen van groep 8 schreven artikelen over actuele zaken en andere interessante gebeurtenissen/wetenswaardigheden. De artikelen van de leerlingen zijn reeds gepubliceerd in het Harener Weekblad. Ook kunt u ze hier nu lezen.

4 feitjes van haren

Wist u dat… - Gorecht, waarvan Haren een onderdeel van is in 1040 door de toenmalige Duitse keizer geschonken werd aan de bisschop van Utrecht. - Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren in de middeleeuwen aparte dorpen waren. Nu vormen deze vier dorpen samen de gemeente Haren. - In het centrum van Haren staat een molen genaamd De Hoop. De molen is gebouwd in 1839 en is gebouwd als korenmolen. De andere molen in Haren is de poldermolen De Helper op de oostelijke kant van het Paterswolde Meer. - De meeste inwoners van Haren hebben de leeftijd tussen de 40 en 70 jaar. Door: onbekend