Vorming nieuwe coalitie

HAREN - De fracties van D66 en Gezond Verstand Haren hebben besloten de fractie van het CDA uit te nodigen voor een gesprek met als doel te komen tot een coalitie die op een raadsmeerderheid kan rekenen. 

Woensdag 15 juni 2016 koos een meerderheid van de gemeenteraad van Haren ervoor de zelfstandigheid van Haren voort te zetten. Daarbij werd een motie aangenomen waarin de financiële maatregelen worden ondersteund die nodig zijn om Haren zelfstandig te laten voortbestaan. De gemaakte keuze voor zelfstandigheid en de instemming met genoemde motie vormen een belangrijke grondslag voor deze uitnodiging.