Zijn wie je bent

HAREN -  In de rubriek De Ontmoeting deze week de ontmoeting met Martine Slager en Dirk Dijkstra van MUSIC4ALL Haren.

De Stichting MUSIC4ALL Haren heeft ten doel "het bevorderen van gezamenlijke praktische muzikale activiteiten voor leerlingen uit het reguliere onderwijs samen met jongeren uit bijzondere doelgroepen uit de regio". Onder bijzondere doelgroepen kan worden verstaan jongeren met een visuele, auditieve en/of verstandelijke beperking. MUSIC4ALL is een uniek samenwerkingsverband tussen het Prins Claus Conservatorium Groningen, het Zernike Junior College Haren, Visio-onderwijs Haren, Borgheerd Haren en Dr. J. de Graafschool Groningen. Het bestuur bestaat uit Dirk Dijkstra, Martine Slager en Marinus Verkuil Een stukje geschiedenis Martine Slager is docent Nederlands op het Zernike College aan de Rummerinkhof en Dirk Dijkstra is oud-rector van het Zernike College. Op het Zernike College hebben zij kennisgemaakt met elkaar en de handen ineen geslagen. Het idee: ‘met verschillend getalenteerde mensen muziek maken en dus elkaar te leren kennen”, bedacht ik tijdens een vergadering (‘De Vonk van Haren”), belegd door de gemeente Haren in 2011. ‘Breng mensen tot elkaar”, was de opdracht die men meekreeg .We hebben een jaar gebruikt om de theorie in praktijk om te zetten. Leerlingen van het Zernike konden vanuit de Maatschappelijke Stage meedoen en kregen daar uren voor uitbetaald. Op die manier werden verschillend getalenteerde mensen bij elkaar gebracht in een muzikaal project: MUSIC4ALL. MUSIC4ALL is in 2012 gestart met 19 deelnemers en drie studenten;, zij studeerden docent muziek aan het Prins Claus Conservatorium. Op de vrijdag vanaf half december werd ongeveer vier maanden geoefend aan de Rummerinkhof, van 16:30 uur tot 18:00 uur. Dit resulteerde in de eerste uitvoering in het Prins Claus Conservatorium. Martine Slager: “Twee jaar hebben we Music4all gedaan binnen de Maatschappelijke Stage. In 2013 hebben we het Jeugdlintje van Haren ontvangen uit handen van burgemeester Janny Vlietstra ( ze zit nog steeds op de eerste rij bij de uitvoering!). De maatschappelijke stages werden helaas door het  Rijk afgeschaft in 2014 en kregen we dus ook geen  geldelijke ondersteuning van school meer, vanuit de maatschappelijkestagepot. Het was een hele uitdaging nadat de Maatschappelijke Stage stopte  eind 2013. Het was heel spannend of we het konden voorzetten.  Maar de leerlingen van het Zernike College kwamen! Maar liefst 13! En dit jaar met 14! Helemaal vrijwillig om samen met de andere deelnemers van MUSIC4ALL muziek te maken. Onze twee blinde deelnemers hebben echt extra begeleiding nodig. Dirk Dijkstra: “De Zernike leerlingen die dit belangeloos doen zijn een heel mooi sociaal voorbeeld. 11 mensen uit Borgheerd doen mee, eentje komt alleen kijken”. Stichting MUSIC4ALLHAREN Konden wij verder met het project zonder het geld van het Zernike? We hebben besloten om een stichting te worden en het te proberen. Vanuit de maatschappelijke stage had ik voldoende contacten. Borgheerd kende ik, ook de Graafschool werd deelnemer”. Dirk Dijkstra: “Mijn zoon woont in Borgheerd. Ook hadden wij contacten met het conservatorium, Marinus Verkuil is het derde bestuurslid. Sinds tien december 2014, is dus MUSIC4ALLHAREN een  stichting”.  Martine: “Wat bindt is muziek”. Lustrumjaar 2017 Komend jaar is het  lustrumjaar en Martine en Dirk willen  MUSIC4ALL graag vervolmaken naar de deelnemerskinderen toe. Gelukkig zijn er voldoende studenten die de deelnemers van MUSIC4ALL willen blijven begeleiden. Martine Slager: “De Zernike leerlingen zijn erg belangrijk, hier kunnen de deelnemers zich aan op trekken. Negen deelnemers hebben het downsyndroom, zij hebben heel veel plezier met zingen. Zijn wie je bent Tijdens de uitvoering is er ook ruimte voor solo’s. Martine Slager: “Je kunt bij ons zijn wie je bent en doen wat je kunt”. Dirk: “De deelnemers maken een stap in de maatschappij. Deze stap is heel waardevol”. Zo was het optreden in Westerholm was een succesverhaal, voor alle deelnemers, begeleiders, bewoners en betrokkenen. Samen Dirk Dijkstra: “Onze volgende uitvoering is op 12 mei 2017 in de AE zaal van het conservatorium, dan geven we een lustrumoptreden. We starten half december weer met repeteren op het vaste tijdstip op de vrijdag, met alle de deelnemers. Het is een mooi voorbeeld van ‘samen’, heel verschillende mensen, maar iedereen helpt elkaar. Martine Slager: “Volgend jaar hebben we al  twee studenten als muzikale leiders, Chantal en Sanne, en ongeveer acht eerste- en tweedejaars die meehelpen. Wil je je als deelnemer aanmelden? Dat kan via: http://www.music4allharen.nl/deelnemen Sponsoren Martine Slager: “Wij zijn hard op zoek naar nieuwe sponsoren! Groot of klein, alle beetjes zijn welkom. Je kunt ook denken aan een donatie in natura, bijvoorbeeld wat te eten en te drinken tijdens de repetities, reclamemateriaal, kleding, materiaal etc. Natuurlijk zijn giften heel erg welkom: http://www.music4allharen.nl/sponsoren/sponsorprogramma Voor meer informatie zie: www.music4allharen.nl